arendehantering

Ärendehantering för alla
typer av händelser med
stor anpassningsmöjlighet

Ärendehantering

Add Ärendehantering - förenklar och effektiviserar din ärendehantering

Med Add som ärendehanteringssystem (ÄHS) får du de mest flexibla lösningarna på marknaden för att skapa anpassade arbetssätt för informationshantering i flera steg. Vare sig det gäller komplicerade eller enkla ärenden och informationsflöden kan vårt system hantera informationen på ett smidigt sätt.

Genom oss kan du effektivisera ditt företag, hålla koll på det som är aktuellt och synliggöra avvikelser.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vår ärendehanteringslösning skapar mervärde inom din bransch!

Avvikelserapport

Avvikelserapport

Ärendehantering i Add

– Kompletta arbetsflöden för bl.a avvikelser, förslag, reklamationer och incidenter.
– Kundanpassade arbetsflöden kopplade till e-post med funktioner som bl.a tidsstyrningar och påminnelsemejl.
– Via översikter kan du sortera, gruppera och filtrera alla ärenden för bättre överblick.
– Kraftfull rapporthantering direkt i webbläsaren.
– Få rapporter automatiskt direkt till din e-post.
– Gransknings- och godkännandeförfarande.

Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra
verksamhetssystem, avvikelsehantering och
allmän informationsspridning till personalen.

 

Mikael Jonsson, Quality & Environmental manager,
Gunnebo Fastening Systems AB

Arende_Inrapp

En flexibel ärendehanteringslösning

Med ärendehantering på vårt sätt får du tillgång till ett system som är enkelt att hantera, lättillgängligt, skalbart och extremt flexibelt. Ärendehanteringsmotorn i Add har även inbyggda verktyg för implementering av avancerade flöden. Vår personal har bred erfarenhet av att specificera och ta fram unika lösningar. Avancerade konfigurationer och anpassning för olika användare gör systemet till ett effektivt verktyg där du och dina medarbetare kan lägga in och komma åt relevant information med minimalt antal klick.

Personal

Vi gör er ärendehantering enklare

Vi har färdiga ärendehanteringslösningar anpassade för en rad områden. Allt för att ge dig en snabb start i implementeringen av vårt system. Lösningarna kan självklart anpassas efter dina specifika behov. Vi förstår att olika verksamheter kräver sin egen unika ärendehantering, därför har flexibilitet varit en självklarhet för oss sedan starten vid millennieskiftet. Varför inte hantera ärenden direkt ute på fältet med din smarta telefon?

I Add Ärendehantering medföljer kompletta arbetsflöden för tex. hantering av avvikelser, förslag, synpunkter, reklamationer, revisioner, resebeställningar, utbildningsanmälan, nyckeltalsrapportering mm.

Dessa befintliga flöden kan även vid behov förändras i sin helhet.

Vi bygger upp nya kundanpassade arbetsflöden för att möta Er verksamhets behov och krav. Arbetsflödena går att få i fritt antal steg och med funktioner som tidsstyrningar, påminnelsemejl, automatisk val av ex. åtgärdare, uppföljare, godkännare beroende på vilket organisationsenhet man skapat ärendet för

Det finns möjligheter till avancerad konfiguration och anpassning av ärendeflödena. Några exempel på dessa är tidsstyrningar, påminnelsemejl, att ärendet går till olika ansvariga/olika steg beroende på inskrivet värde i ett fält exempelvis kan ett ärende gå till en chef på högre nivå om de inmatade kostnaderna överstiger ett visst belopp eller beroende på vald ärendetyp.

För varje steg i ärendeflödet kan ett e-postmeddelande med en länk till ärendet och valfritt textinnehåll skickas till valfria personer.
Ärenden kan även nås via startsidan i systemet där alla ärenden listas.

Separata översikter som visar upp pågående samt avslutade ärenden.

I översikten ser man ärendestatus, rubrik, löpnummer, ärendetyp och kategori, vem ärendet ligger hos osv. Dessa fält går även att gruppera och filtrera för att på så sätt få en bättre överblick.