arendehantering

Ärendehantering för alla
typer av händelser med
stor anpassningsmöjlighet

Ärendehantering

Vi erbjuder skräddarsydda och nyckelfärdiga ärendehanterings-system

Add Ärendehantering tillhandahåller en av de mest flexibla lösningarna på marknaden för att skapa helt företagsanpassade arbetssätt för informationshantering i flera steg.

Vi gör Er ärendehantering enklare

Addsystems har färdiga ärendehanteringslösningar anpassade för många olika områden för att ni ska få en snabb start i implementeringen av vårt ärendehanteringssystem. Lösningarna kan självklart anpassas efter Era specifika behov.

En flexibel ärendehanteringslösning

Med ärendehantering på vårt sätt får ni tillgång till ett system som är enkelt att hantera, tillgängligt, skalbart och extremt flexibelt. Ärendehanteringsmotorn i Add har även inbyggda verktyg för implementering av avancerade flöden. Vår personal har bred erfarenhet av att specificera och ta fram olika flöden.

I Add Ärendehantering medföljer kompletta arbetsflöden för tex. hantering av avvikelser, förslag, synpunkter, reklamationer, revisioner, resebeställningar, utbildningsanmälan, nyckeltalsrapportering mm.

Dessa befintliga flöden kan även vid behov förändras i sin helhet.

Vi bygger upp nya kundanpassade arbetsflöden för att möta Er verksamhets behov och krav. Arbetsflödena går att få i fritt antal steg och med funktioner som tidsstyrningar, påminnelsemejl, automatisk val av ex. åtgärdare, uppföljare, godkännare beroende på vilket organisationsenhet man skapat ärendet för

Det finns möjligheter till avancerad konfiguration och anpassning av ärendeflödena. Några exempel på dessa är tidsstyrningar, påminnelsemejl, att ärendet går till olika ansvariga/olika steg beroende på inskrivet värde i ett fält exempelvis kan ett ärende gå till en chef på högre nivå om de inmatade kostnaderna överstiger ett visst belopp eller beroende på vald ärendetyp.

För varje steg i ärendeflödet kan ett e-postmeddelande med en länk till ärendet och valfritt textinnehåll skickas till valfria personer.
Ärenden kan även nås via startsidan i systemet där alla ärenden listas.

Separata översikter som visar upp pågående samt avslutade ärenden.

I översikten ser man ärendestatus, rubrik, löpnummer, ärendetyp och kategori, vem ärendet ligger hos osv. Dessa fält går även att gruppera och filtrera för att på så sätt få en bättre överblick.