arendehantering

Ärendehantering för alla
typer av händelser med
stor anpassningsmöjlighet

Ärendehantering

Vi erbjuder skräddarsydda och nyckelfärdiga lösningar för er ärendehantering

Add Ärendehantering tillhandahåller en av de mest flexibla lösningarna på marknaden för att skapa helt företagsanpassade arbetssätt för informationshantering i flera steg. Vare sig det gäller komplexa ärenden och informationsflöden eller ett enkelt ärende kan vårt system hantera informationen på ett smidigt sätt.

När du vill att ärenden handläggs inom en viss tid, vänd dig till oss för ordning och reda. Genom oss kan du effektivisera ditt företag, hålla koll på det som är aktuellt och synliggöra avvikelser.

Avvikelserapport

Avvikelserapport

Vi gör Er ärendehantering enklare

Vi har färdiga ärendehanteringslösningar anpassade för en rad områden. Allt för att ge dig en snabb start i implementeringen av vårt system. Lösningarna kan självklart anpassas efter dina specifika behov. Vi förstår att olika verksamheter kräver sin egen unika ärendehantering, därför har flexibilitet varit en självklarhet för oss sedan starten vid millennieskiftet.

Skapa ett nytt ärende, få en översikt över pågående och avslutade ärenden eller kolla in ärenderapporten, med en knapptryckning.

telefon

En flexibel ärendehanteringslösning

Med ärendehantering på vårt sätt får du tillgång till ett system som är enkelt att hantera, lättillgängligt, skalbart och extremt flexibelt. Ärendehanteringsmotorn i Add har även inbyggda verktyg för implementering av avancerade flöden. Vår personal har bred erfarenhet av att specificera och ta fram unika lösningar. Avancerade konfigurationer och anpassning för olika användare gör systemet till ett effektivt verktyg där du och dina medarbetare kan lägga in och komma åt relevant information med minimalt antal klick.

Bygg ut fler moduler allt eftersom

Oavsett om du föredrar att börja smått eller är ute efter en färdig helhetslösning står vi gärna till tjänst. Du har alltid möjlighet att bygga på med fler moduler allt eftersom. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vår ärendehanteringslösning skapar mervärde inom din bransch!

I Add Ärendehantering medföljer kompletta arbetsflöden för tex. hantering av avvikelser, förslag, synpunkter, reklamationer, revisioner, resebeställningar, utbildningsanmälan, nyckeltalsrapportering mm.

Dessa befintliga flöden kan även vid behov förändras i sin helhet.

Vi bygger upp nya kundanpassade arbetsflöden för att möta Er verksamhets behov och krav. Arbetsflödena går att få i fritt antal steg och med funktioner som tidsstyrningar, påminnelsemejl, automatisk val av ex. åtgärdare, uppföljare, godkännare beroende på vilket organisationsenhet man skapat ärendet för

Det finns möjligheter till avancerad konfiguration och anpassning av ärendeflödena. Några exempel på dessa är tidsstyrningar, påminnelsemejl, att ärendet går till olika ansvariga/olika steg beroende på inskrivet värde i ett fält exempelvis kan ett ärende gå till en chef på högre nivå om de inmatade kostnaderna överstiger ett visst belopp eller beroende på vald ärendetyp.

För varje steg i ärendeflödet kan ett e-postmeddelande med en länk till ärendet och valfritt textinnehåll skickas till valfria personer.
Ärenden kan även nås via startsidan i systemet där alla ärenden listas.

Separata översikter som visar upp pågående samt avslutade ärenden.

I översikten ser man ärendestatus, rubrik, löpnummer, ärendetyp och kategori, vem ärendet ligger hos osv. Dessa fält går även att gruppera och filtrera för att på så sätt få en bättre överblick.