5 frågor och svar om it-säkerhet, trender & kundernas krav

5 frågor och svar om it-säkerhet, trender & kundernas krav

Kundernas krav på it-säkerhet har skärpt oss, menar Fredrik Sundström, vd på Addsystems. Här ger han svar på fem aktuella frågor om kundernas krav och förväntningar.

Vad är er styrka?
– Med Add som webbplattform gör vi det enkelt för kunderna att ändra sin struktur och sina dokument när man vill ändra sitt sätt att arbeta. Plattformen är lätt att kundanpassa utan att vi behöver göra speciallösningar.

Vilka krav ställer kunderna?
– De vill ha många möjligheter i samma system utan att behöva ha många olika inloggningar. De vill kunna använda systemet brett.

Säkerhetsfrågorna är ju aktuella idag, hur ser du på dem?
– Vi anser att vår webbplattform, Add, håller en hög informationssäkerhet vilket gör att det exempelvis fungerar inom hälsa och sjukvård, finanser och andra områden med höga krav på att skydda känslig och värdefull information. Add är också uppbyggt så att man ska kunna styra behörigheter så att användarna når vad de behöver se för att kunna utföra sitt jobb. Det ska gå att logga all aktivitet och trafiken är krypterad. Under våren tillkommer även stöd för Mobilt BankId för inloggning.

Vad ser du för trender framåt?
– Användare idag vill samla så många funktioner som möjligt i så få system som möjligt, samtidigt som de ska vara lättarbetade och inspirerande. Många av kundernas medarbetare ställer krav på att de ska ha lika smidiga system på jobbet som de har i sina it-prylar privat. Det är en viktig drivkraft i vårt utvecklingsarbete. Viktigt också är att våra system kan integreras med andra system.

Vad vinner man med Webbplattformen Add?
– Man når enkelt och effektivt ut till alla medarbetare och de hittar lätt det de ska ha. Varje medarbetare får även sin egen startsida med anpassad information utifrån sin roll i organisationen. En stor fördel med Add är också att all information är sökbar, inklusive bifogade filer. Den visar även hur information är hierarkiskt kopplad vilket medger sökning från flera olika håll. En övergripande fördel är att Add ersätter flera andra system genom sin mångsidighet och är väldigt lätt att jobba i, avslutar Fredrik Sundström.

Läs mer om möjligheterna i Webbplattformen Add.

Comments are closed.