Inaktiv – Enkätverktyg

Utbildningsregister
Utbildningsregister
Just nu är denna lösning inte tillgänglig. Återkom gärna längre fram

Spar tid med smidigt enkät- och analysverktyg

bild2-2

Det ska gå snabbt och enkelt att skapa och analysera egna enkäter. Därför har vi byggt ett enkät- och analysverktyg som är användarvänligt, anpassningsbart och kostnadseffektivt.

Add Enkätverktyg

Du kan arbeta med flera olika språk i samma enkät. Vill du skapa frågor med fördefinierade svar eller kanske vill du använda dig av svarsmodellen 1-5? Välj mellan ett tiotal olika svarsalternativ. Återkommande frågor kan du återanvända genom förinställda frågeformulär som skickas månads- eller veckovis med automatiska påminnelser. Genom behörighetsstyrning väljs vem eller vilka som ska se frågorna respektive svaren.

Add Analysverktyg

Med detta analysverktyget kan du bland annat se svarsfördelningen för pågående undersökning. Hur många som exempelvis har svarat och efter hur många dagar. Alla undersökningar sparas och du kan därmed se förändringar mot föregående undersökning. Svarsfördelningarna kan du se uppdelade i procent, antal, enhet och antal dagar i snitt till inlämnat svar. Det går även att följa ett svar över tid oavsett formulär. Detta är ett kraftfullt verktyg som samlar in data för mätbara ändamål på ett mycket kostnadseffektivt sätt.