Enkelt enkät- och analysverktyg

Enkelt enkät- och analysverktyg

Nu finns ett enkelt, tydligt och kraftfullt enkät- och analysverktyg tillgängligt som en lösning för Add-användare, både effektivt och lönsamt.

Add Enkätverktyg
Oavsett vad det är för undersökning du ska göra så ska det inte vara komplicerat att skapa, eller för den delen svara på enkäter. Det ska gå snabbt och friktionsfritt. Därför har nu Addsystems tagit fram ett tydligt och lättarbetat enkät- och analysverktyg i plattformen Add, för att underlätta arbetet åt dig.

I valfri webbläsare kan du nu göra tydliga enkäter själv, på flera olika språk, som både är lätta att skapa och besvara. Utforma dina egna enkäter eller välj mellan tio olika fördefinierade svarsalternativ.

Återkommande frågor går bra att använda igen genom att automatisera frågeformulären så att de skickas löpande under önskad period, exempelvis månads- eller veckovis med automatiska påminnelser.

Add Analysverktyg
Med analysverktyget kan du sedan följa upp all data på ett lättöverskådligt sätt. Under pågående undersökning kan du till exempel se hur många som svarat och genom en tidskurva även se efter hur många dagar.

Vill du kunna jämföra eller se förändringar mot tidigare undersökningar är det inga problem då alla undersökningar sparas. Det här är ett kraftfullt verktyg som samlar in data för mätbara ändamål på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer om vad det finns för funktioner är du välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer.

 

Comments are closed.