Add – För din bransch

Webbplattformen Add
För din bransch
FÖR STYRNING OCH STÖD I DITT DAGLIGA ARBETE
PLATTFORMEN ADD
Plattform för ledningssystem och informationshantering
Ett verktyg för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra verksamheten

Vi har byggt plattformen Add så att bra lösningar för en kund, enkelt kan nyttjas för andra kunder inom samma bransch. På så sätt kan vi skapa konkret kundnytta i allt fler branscher.

Kontakta oss om du inte hittar något exempel inom ditt verksamhetsområde. Vi vill hela tiden bredda hur Add används, eftersom det innebär fördelar för alla kunder i förlängningen. Se nedan exempel från din bransch.

Vad kännetecknar Add?

  • Webbplattform för ledningssystem och informationshantering
  • Tydliggör medarbetares roller och ansvar
  • Säkerställer ett systematiskt och effektivt arbetssätt
  • Hanterar omfattande informationsmängder
  • Befriar dig från enformiga arbetsuppgifter
  • Trygg förvaring med dagliga backuper
  • Kan lätt anpassas när verksamheten växer eller förändras
  • Systemet formas och följer ditt arbete i realtid

Ärendehantering i Webbplattformen Add

Tillverkning

Den största gruppen användare av Add är såväl mindre som större företag inom tillverkningsindustrin. Det är naturligt eftersom man varit tidiga kravställare på ett strukturerat arbetssätt för sin informationshantering, där ISO-krav ofta varit pådrivande. Vi har befintliga kunder som varit ISO-certifierade enligt 9001 och 14001 sedan år 2001 med Add som plattform, så det är väl beprövat.

– Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Även enkelt för admin att delge information på ett strukturerat sätt.
Björn  Källström, Orrefors/New Wave Group

Service/Tjänster

Inom tjänstesektorn används Add ofta som ett ledningssystem inom områden som miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vissa kunder nyttjar istället Add för helt verksamhetsspecika tillämpningar.

– Alla har lätt för att hitta den sökta informationen i Add, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Man behöver inte ta genvägar – ”så gjorde vi förr”.
Freddy Jensen, Euromaster AB

Offentlig verksamhet

Plattformen Add används idag inom kommunala verksamheter och myndigheter. Framförallt bland kommunala energibolag används Add som ett brett ledningssystem men ofta även som intranät/företagsportal för allmän informationshantering.

– Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem.
Rickard Wester, Västervik Miljö & Energi AB

Vård och omsorg

För att leva upp till höga krav och förväntningar hos kunder, boende och myndigheter, används plattformen Add som lösning inom vård och omsorg. Add används inom sjukvården som komplett ledningssystem och ofta även som intranät. Inom omsorgsverksamheten är kvalitetsfrågorna av största vikt.

– Med Add är det möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt och kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet.
Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst AB

Konsult/IT/Bygg

Plattformen Add kan inom denna samling av branscher vara till stor nytta som komplett ledningssystem eller för specifika tillämpningar.

– Med Add har vi grepp om reklamationerna, inget glöms bort eller att notislappar försvinner. Det är logiskt så att alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.
Tina Flodins, GBJ Construction AB