Ledningssystem för alla branscher

DESIGNAD

Bransch

för din

Hotel

Oavsett om ni verkar inom t.ex.

service

för dig

så har vi

LÖSNINGEN

vård / omsorg

offentlig verksamhet

ForstaDoktor

Vid specifika

önskemål

vi efter ert behov

SKRÄDDARSYR

Add – För din bransch

Fördelarna för din bransch

Kvinna visar Add ledningssystem i mobilen

Vi har byggt plattformen Add så att bra lösningar för en kund, enkelt kan nyttjas för andra kunder inom samma bransch. På så sätt kan vi skapa konkret kundnytta i allt fler branscher.

Kontakta oss om du inte hittar något exempel inom ditt verksamhetsområde. Vi vill hela tiden bredda hur Add används, eftersom det innebär fördelar för alla kunder i förlängningen. Se nedan exempel från din bransch.

Testa Add 1 månad gratis

Testa Add i lugn och ro innan du bestämmer dig, helt utan förpliktelser.

 


  • Molnplattform för ledningssystem och informationshantering
  • Tydliggör medarbetares roller och ansvar
  • Säkerställer ett systematiskt och effektivt arbetssätt
  • Hanterar omfattande informationsmängder
  • Befriar dig från enformiga arbetsuppgifter
  • Trygg förvaring med dagliga backuper
  • Kan lätt anpassas när verksamheten växer eller förändras
  • Systemet formas och följer ditt arbete i realtid

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering,
process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla
även komplicerade integrerade ledningssystem.


Rickard Wester, Kvalitets- och miljöansvarig,
Västervik Miljö & Energi AB

Tillverkning

Den största gruppen användare av Add är såväl mindre som större företag inom tillverkningsindustrin. Det är naturligt eftersom man varit tidiga kravställare på ett strukturerat arbetssätt för sin informationshantering, där ISO-krav ofta varit pådrivande. Vi har befintliga kunder som varit ISO-certifierade enligt 9001 och 14001 sedan år 2001 med Add som plattform, så det är väl beprövat.

Service/Tjänster

Inom tjänstesektorn används Add ofta som ett ledningssystem inom områden som miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vissa kunder nyttjar istället Add för helt verksamhetsspecika tillämpningar.

Offentlig verksamhet

Plattformen Add används idag inom kommunala verksamheter och myndigheter. Framförallt bland kommunala energibolag används Add som ett brett ledningssystem men ofta även som intranät/företagsportal för allmän informationshantering.

Vård och omsorg

För att leva upp till höga krav och förväntningar hos kunder, boende och myndigheter, används plattformen Add som lösning inom vård och omsorg. Add används inom sjukvården som komplett ledningssystem och ofta även som intranät. Inom omsorgsverksamheten är kvalitetsfrågorna av största vikt.

Konsult/IT/Bygg

Plattformen Add kan inom denna samling av branscher vara till stor nytta som komplett ledningssystem eller för specifika tillämpningar.

Kultur, Nöje & Fritid

Add kan inom denna samling av branscher vara till stor nytta både som komplett ledningssystem och som intranät. Även lösningarna för utbildning och administration kan vara till stor fördel.

Boka möte + testsite

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-545 664 03

För att underlätta för dig att komma igång med plattformen erbjuder vi en demonstration på plats hos er. Du får då även tillgång till en egen testsite som hålls tillgänglig under en månad. Tid: 1-1,5 timmar.

Boka webbdemo + testsite

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-545 664 03

Boka en webbdemo på distans för en kortare introduktion av plattformen Add. Vi visar då grunderna i Add utifrån en egen testsite som ni sedan har full tillgång till under 1 månad. Tid: ca 30 min.

Två Ipads som visar bilder av en översikt och processhantering i Add ledningssystem