Konsult/IT/Bygg

Webbplattformen Add
Webbplattformen Add
FÖR STYRNING OCH STÖD I DITT DAGLIGA ARBETE
PLATTFORMEN ADD
Plattform för ledningssystem och informationshantering
Ett verktyg för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra verksamheten.

Om ni är verksamma inom denna samling av branscher så kan plattformen Add vara till stor nytta som komplett ledningssystem eller för specifika tillämpningar.

Med Add kan du snabbt komma igång med ett eget ledningssystem, eller bara plocka ihop en eller flera lösningar. Ofta vill våra kunder på ett enkelt sätt även få in leverantörer eller kunder för att hantera olika ärenden eller dokument.

Vårt lättanvända gränssnitt underlättar även för de som sällan använder plattformen att rapportera och ta del av informationen i Add.

Konsult

För kunder med många projekt att samordna används ofta projekthantering i Add, med helt verksamhetsanpassade kategorier, texter och arbetssätt.

Entreprenad & Installation

Kunder med stora mängder verktyg eller produkter kan använda det Produktregister som kan väljas i Add. Där kan man även lägga till påminnelser om underhåll eller kontroller som behöver göras per produkt och nyttja de listor och rapportmöjligheter som finns i Add.

Fastighet/Bygg

IT

Våra kunder inom IT-sektorn nyttjar Add som ett brett ledningssystem. Eftersom man ofta arbetar på olika språk, så kan man dra nytta av den avancerade språkhanteringslösningen i Add. I dagsläget används det på 12 språk, men alla teckentyper fungerar i Add så det kan användas globalt.

”Add hjälper oss med att ha grepp om reklamationerna
och så att inget glöms bort eller att notislappar försvinner.
Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.”

 

Tina Flodins
Projektledare / entreprenadingenjör
GBJ bygg