Service / Tjänster

Webbplattformen Add
Webbplattformen Add
FÖR STYRNING OCH STÖD I DITT DAGLIGA ARBETE
PLATTFORMEN ADD
Plattform för ledningssystem och informationshantering
Ett verktyg för att enkelt kunna leda, planera, kontrollera, analysera och förbättra verksamheten.

Inom service- och tjänstesektorn är mångsidighet i en lösning viktig, och att man ska kunna arbeta samordnat även om man är geografiskt spridd. Add kan fungera som ett komplett ledningssystem inom områden som kvalitet, miljö och arbetsmiljö för service- och tjänstesektorn.

Hotell

Inom hotellsektorn används Add som en property portal, vilket innebär många vitt skilda tillämpningar. Ett exempel är hantera felanmälan med inrapportering och fotografering av fel via smartphone i ett ärendeflöde.

Även månatlig Nyckeltalsinsamling av resursförbrukning och kostnader för olika hotell med diagrambaserad statistik är en populär lösning.

När det gäller sammanställning och presentation av kostnader är besiktningskostnader, planerat och oplanerat underhåll, samt serviceavtal användbara tillvalslösningar i Add.

Addsystems har i samarbete med Visita och Sleepwell tagit fram verktyget RestTool – ett verktyg för enkel och effektiv resursuppföljning. Läs mer om RestTool och om hur verktyget kan komma till användning, samt Visitas pressmeddelande om hur Rest kan hjälpa deras medlemmar att hålla koll och effektivisera verksamhetens energi- och vattenanvändning.

RestTool hållbarhet

Transport

Plattformen Add kan fungera som ett komplett ledningssystem med flera branschspecifika funktioner. Inrapportering av händelser från Add i en lösning som är integrerad med Transportstyrelsen kan beställas.

En aktuell jourlista kan på ett enkelt sätt hanteras från startsidan.

Handel

Add kan vara till stor nytta inom handel på flera sätt. Det kan handla om administration av kunder för t ex reklamationshantering eller som ett brett ledningssystem.

Fastighet / Bygg

Add kan användas som en fastighetsportal, med en mängd funktioner. Felrapportering kan göras av boende och sedan hanteras i ett ärendeflöde som involverar fastighetsägare, fastighetsskötare och entreprenörer.

Finans

Den strikta och smidiga informationshanteringen i Add är till stor nytta inom den finansiella sektorn. Därför har vi skapat en komplett lösning för kunddokumentation för att underlätta möten mellan kund och rådgivare, samt hela hanteringen av kundens information och bekräftelse. Vi vill på bästa sätt leva upp till kraven från Finansinspektionen.

 

I kombination med kunddokument kan vi även erbjuda en lösning för prospektbearbetning fram till avslut och med möjlighet för prospekt och kunder att ges tillgång till sin plats i kundens lösning i Add.

Rengöring / Lokalvård

Den strikta informationshanteringen i kombination med våra möjligheter till kontroller och ronderingar direkt i mobilen gör Add väl lämpat för denna sektor.