Tillverkningsindustri

Den unika flexibiliteten i Plattformen Add har gjort det möjligt för oss att kombinera ihop lösningar för en mängd olika branscher, inte minst för tillverkningsindustrin.

ISO-certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 har sedan länge varit betydelsefullt inom tillverkningsindustrin. Därför har branschen varit tidig med att efterfråga effektiva ledningssystem. Addsystems första kunder Herdins Färgverk och Rötmotaverken har varit ISO-certifierade med Add som plattform sedan år 2002.

Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem,
avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

 

Mikael Jonsson, Quality & Environmental manager,
Gunnebo Fastening Systems AB

Metallindustri

Våra kunder inom metallindustrin har ofta högt ställda kvalitetskrav. Nyckeltalshantering förekommer och även Ärendehantering med stor bredd och verksamhetsanpassning.

Kemi

Inom kemisk industri är miljö- och kvalitetsfrågor av största vikt. Därför kan Add vara till stor nytta. Även produktregister förekommer samt strikta krav kring Dokumenthantering.

Konsumentprodukter

Verksamheter inom konsumentprodukter.

Verkstad

Inom verkstadsindustrin ställs höga krav på kvalitets- och miljöfrågor. Kunder som arbetar enligt standarden ISO-TS16949 kan koppla jobb med den i Add på ett enkelt sätt. Vi har även stöd för att rapportera in nyckeltal månatligen och presentera dem visuellt på startsidan.

Fordon

Inom fordonsindustrin ställs höga krav på kvalitets- och miljöfrågor. Kunder som arbetar enligt standarden ISO-TS16949 kan koppla jobb med den i Add på ett enkelt sätt. Vi har även stöd för att rapportera in nyckeltal månatligen och presentera dem visuellt på startsidan.

Elektronik

Medicinsk teknik

Våra kunder inom Medicinsk teknik och läkemedelssektorn har stor nytta av den noggranna informationshanteringen i Add. Ett vanligt tillval är möjligheten till förstärkt elektronisk signatur vid godkännande. Det innebär att man kompletterar ett godkännande.