Fortsatt stolt stödföretag till Hand in Hand

Fortsatt stolt stödföretag till Hand in Hand

Inte bara till jul utan som långsiktigt stöd,
har vi skänkt en slant till familjer i nöd.

Vi fortsätter vara stödföretag hos utvecklingsorganisationen Hand in Hand som bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. På så sätt kan vi vara med och bidra till att utsatta och fattiga kvinnor får de rätta verktygen för att kunna starta egna företag så att de kan ta sig själva och sina familjer ur fattigdom för gott.

Effekten av Hand in Hands arbete resulterar i många positiva förändringar, såsom att fler barn kan gå i skolan, bättre hälsa, ökad jämställdhet, bättre miljö och ett ökat engagemang. Kvinnor får utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och chansen att starta egna små företag.

Hand in Hands resultat per november 2018 i avrundade tal:

  • Antal skapade jobb: mer än 3,7 miljoner
  • Antal startade affärsverksamheter: 2,4 miljoner
  • För 900 SEK får en kvinna utbildning och möjligheter att starta en affärsverksamhet enligt Hand in Hands modell.

Räknar vi att varje kvinna har en familj på fyra till fem personer, har Hand in Hands verksamhet idag bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för över 15 miljoner människor. Exakt uppgift som uppdateras löpande finns på handinhand.nu.

Comments are closed.