arendehantering

GDPR

För enklare administration,

pseudonymisering och

komplett borttagande

Add

GDPR, dataskyddsförordning

Add - säkerställer användandet enligt GDPR-kraven

Stora förändringar kommer att ske med EU:s nya dataskyddsförordning. Det kommer att beröra alla organisationer inom EU som hanterar personuppgifter.

Inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018, kommer vi se till att underlätta användarhantering och personuppgiftsinformation i Add genom att tillämpa ett stöd för våra kunder.

Det kommer ställas högre krav på it-säkerheten och på den som registrerar eller behandlar personuppgifter. Lagen har tillkommit för att göra det enklare för individen att ha kontroll över sin digitala identitet. Uppfylls inte de nya kraven riskeras ett vite på upp till 4 % av den totala omsättningen.

GDPR

Vad kan vi på Addsystems göra?

Vi kan säkerställa användandet enligt GDPR-kraven på tre sätt:

 • Hantera förekomsten av namn och telefonnummer, kunna byta ut/radera metadata.
 • Granska loggen med dess information om vem som redigerat/läst/skapat en viss tidpunkt.
 • Hitta namn i brödtext i dokumenten för att hantera dem särskilt.

Detta kommer att vara ett allmänt stöd för effektivisera hanteringen av användandet, till exempel när anställda slutar.

Vad kommer vi att kunna erbjuda?

 • Privacy by design – Inbyggda mekanismer i IT-system för skydd av den personliga integriteten, (viktig princip framåt för Addsystems).
 • Add GDPR Center som tillvalslösning för enklare administration, pseudonymisering och komplett borttagande.
 • Rapportering av personuppgiftsincident inom 72 tim, tillval i Add Ärendehantering på sikt.
 • Add GDPR Center som tillvalslösning för enklare administration, pseudonymisering och komplett borttagande.
 • Registerhantering som möjlig lösning inom Add GDPR Center.
 • Addsystems tar fram personuppgiftsbiträdesavtal för samtliga kunder för att säkerställa vårt och kundens ansvar för sådan information.

Vi kan erbjuda en tillvalslösning, Add GDPR Användarhanterare, med möjlighet att lägga upp register för inventering som fungerar även för andra IT-system.

I dagsläget finns det fortfarande vissa frågetecken rörande den nya lagstiftningen. Men eftersom vi eftersträvar att stödja detta så gott vi kan kommer vi fortsättningsvis alltid ha det i bakhuvudet när vi tillämpar nya lösningar.

Add GDPR Användarhanterare

Sökning av personuppgifter kan göras från sökfältet i Add. Önskar man en effektivare och mer heltäckande lösning för att inventera och anonymisera personuppgifter i användarprofiler men även för bland annat leverantörer och kunder, då kan vi erbjuda Add GDPR Användarhanterare som ett tillval. Den innehåller framförallt följande funktioner:

 • Lista användare, leverantörer, kunder och visa de platser i Add där namnen förekommer
 • Anonymisering av en personuppgift i alla utpekningar
 • Anonymisering av personuppgift i alla loggposter
 • Listning av personuppgifter i bifogade filer för manuell uppdatering