arendehantering

GDPR

För enklare administration,

pseudonymisering och

komplett borttagande

Add

GDPR, dataskyddsförordning

Add GDPR Center

Stora förändringar kommer att ske med EU:s nya dataskyddsförordning. Det kommer att beröra alla organisationer inom EU som hanterar personuppgifter.

Inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018, kommer vi se till att underlätta användarhantering och personuppgiftsinformation i Add genom att tillämpa ett stöd för våra kunder.

Det kommer ställas högre krav på it-säkerheten och på den som registrerar eller behandlar personuppgifter. Lagen har tillkommit för att göra det enklare för individen att ha kontroll över sin digitala identitet. Uppfylls inte de nya kraven riskeras ett vite på upp till 4 % av den totala omsättningen.

GDPR

Vad kan vi på Addsystems göra?

Vi kommer kunna säkerställa användandet enligt GDPR-kraven på tre sätt:

  • Hantera förekomsten av namn och telefonnummer, kunna byta ut/radera metadata.
  • Granska loggen med dess information om vem som redigerat/läst/skapat en viss tidpunkt.
  • Hitta namn i brödtext i dokumenten för att hantera dem särskilt.

Detta kommer att vara ett allmänt stöd för effektivisera hanteringen av användandet, till exempel när anställda slutar.

Vad kommer vi att kunna erbjuda?

  • Privacy by design – Inbyggda mekanismer i IT-system för skydd av den personliga integriteten, (viktig princip framåt för Addsystems).
  • Add GDPR Center som tillvalslösning för enklare administration, pseudonymisering och komplett borttagande.
  • Rapportering av personuppgiftsincident inom 72 tim, tillval i Add Ärendehantering på sikt.
  • Add GDPR Center som tillvalslösning för enklare administration, pseudonymisering och komplett borttagande.
  • Registerhantering som möjlig lösning inom Add GDPR Center.
  • Addsystems tar fram personuppgiftsbiträdesavtal för samtliga kunder för att säkerställa vårt och kundens ansvar för sådan information.

Vi kommer att erbjuda en tillvalslösning med möjlighet att lägga upp register för inventering som fungerar även för andra IT-system.

I dagsläget finns det fortfarande vissa frågetecken rörande den nya lagstiftningen. Men eftersom vi eftersträvar att stödja detta så gott vi kan kommer vi fortsättningsvis alltid ha det i bakhuvudet när vi tillämpar nya lösningar.