Identifiera färdigheter och kompetensgap

Identifiera färdigheter och kompetensgap

Har du koll på era anställdas utbildningar, intyg eller förfallodatum? Funderat på att automatisera er kompetenshantering?

Många företag har idag ett stort behov av kompetenshantering. Både för att tydliggöra medarbetarnas färdigheter samt för att kunna följa upp de intyg som håller på att förfalla över tid.

Underlätta hanteringen och få bättre överblick
Det finns sätt att underlätta hanteringen för att få full kontroll på hela företagets kompetenser. Som genom att använda sig av ett webbaserat verktyg som kan lista, sortera och gruppera utifrån kompetens, person eller organisationsenhet. På så vis kan du söka på era medarbetares färdigheter och alltid välja rätt person till rätt projekt. Det går då även snabbt att se vems eller vilkas intyg som behöver förnyas.

Automatisera förfallodatumen
Inte minst för ISO-certifierade företag blir detta en väldigt viktig aspekt. De kräver ofta att kunskap ska hållas levande och har därför många gånger utbildningar med en viss giltighetstid. Det kan vara inom exempelvis säkerhet eller hälsa. Utbildningarna kan vara väsentliga för medarbetarna att ha genomfört för att uppnå en varaktig verksamhet. Företag vinner mycket på att försöka automatisera bevakning av förfallodatum så de i förväg se vilka som är på väg att förfalla. Det hjälper er att leva upp till externa krav och minska kompetensgapen.

Hitta en fungerande rutin för att hålla intygen aktuella
Försök att hitta en fungerande rutin för att ta hand den information ni besitter. Kanske kan ni passa på att uppdatera kompetensprofilen tillsammans med medarbetaren i samband med medarbetarsamtalet? Då kan ni samtidigt se över vilka möjligheter som finns samt se vilka utbildningar som skulle behöva genomföras. På så vis vet såväl företaget som dess medarbetare att utbildningsbevisen alltid hålls aktuella.

En stor del med kompetenshantering är att kunna förbättra och ge medarbetaren stöd i att uppfylla kraven och önskemål inom deras arbetsroll.

Läs gärna om Add Komptenshantering. En webbaserad lösning som ger dig fullständig och sökbar överblick över medarbetarnas förmågor.

Comments are closed.