Intranätfunktioner

Nyhetshantering
Intranätfunktioner
Nyhetshantering i Plattformen Add
ADD INTRANÄTFUNKTIONER
EN NATURLIG STARTPUNKT FÖR HELA VERKSAMHETEN

En uppsättning intranätfunktioner ingår alltid i ett abonnemang av plattformen Add. På så sätt skapar Add en naturlig startpunkt för samtliga anställda kring ledningssystemet eller kring verksamheten som helhet. Självklart går de att ta bort, flytta runt och anpassa om man är systemadministratör.

Nyhetshantering

Add Nyhetshantering är en väldigt kärnfull och modern lösning och innehåller utmärkta funktioner för att exempelvis ha det som företagsintranät. Du kan lägga upp nyheter, notiser eller inbjudningar och välja vem eller vilka som ska få se nyheten samt lägga till ett fält för kommentarer.

Add Nyhetshantering ger följande möjligheter:

  • Nyhetskarusell där de senaste nyheterna går i en loop
  • Att schemalägga, kategorisera och anpassa nyheter
  • Skapa inbjudan till en aktivitet, event eller möte med kommentarsfunktion
  • Ladda upp egna nyhetsbilder eller från sajten Pixabay
  • Anmälningsfunktion
  • Kommentarsfunktion på alla nyheter
  • Inställningarna av lösningen kan enkelt ändras i en särskild kontrollpanel.

Länklista

Internt
Det går enkelt att skapa länkar på startsidan till viktig information i Add som exempelvis nödlägesberedskap. På så sätt behöver man inte söka sig ner i den katalogstruktur som finns.

Externt
För att medarbetarna enkelt ska kunna hitta externa siter eller andra system så kan man som administratör enkelt lägga upp externa länkar med förklarande text och med möjlighet att ladda upp egna bilder.

Kalender

För att tydligt kunna visa dagens och kommande händelser inom verksamheten finns en lättarbetad kalender på startsidan. Där kan händelserna behörighetsstyras utifrån organisationsenhet. Det går att lägga till så att datum från andra delar av systemet visas i kalendern som tillval.

Nyhetsflöden RSS

För att skapa automatisk visning av nyheter till exempel inom sin bransch, så finns möjlighet att länka in RSS-flöden på startsidan. Fritt antal RSS-flöden kan läggas upp och man ställer in hur många nyheter som ska visas per del.

Nyckeltalsvisning

För att enkelt kunna visa upp ett antal centrala nyckeltal inom verksamheten, ingår en helt anpassningsbar nyckeltalsvisning med max 3 mätare i vår grundlösning. Där kan ett urval användare ändra aktuella värden, medan de som är systemadministratörer enkelt kan ändra samtliga delar från en kontrollpanel.

Det går att välja upp till 5 intervall med olika färger per nyckeltal och naturligtvis namn och om det ska visas som decimaltal eller heltal. Ytterligare mätare kan väljas som tillval och även att koppla inrapporteringen till ett formulär för exempelvis månadsrapportering med visning av historik och trender.

Användarstatistik

Allt som händer i Add loggas automatiskt och det gäller inte bara förändringar utan även att en användare öppnar ett visst informationsobjekt. Den informationen kan visas för administratörer vid respektive objekt, men det finns även en särskild sida för användarstatistik tillgänglig för administratörer. Där visas användarstatistik som standard samlat för senaste året. Där finns diagram som bl a visar vilka informationsobjekt som visats mest, vilka användarkonton som varit mest aktiva samt hur många unika användare som varit inloggade varje månad.

Hjälpfunktioner

En särskild hjälpsektioner med beskrivningar och bildexempel av väsentliga delar finns tillgänglig i Add. Den byggs på i takt med att nya möjligheter tillkommer i Add.