Kraftfull IT-lösning till låg kostnad

Kraftfull IT-lösning till låg kostnad

Det måste finnas smartare och effektivare sätt för organisationer att kunna samverka och kunna utveckla sin verksamhet med hjälp av IT! Med det som utgångspunkt startade jag mjukvaruföretaget Addsystems år 2000 tillsammans med några tidigare kollegor och riskkapitalbolagen MVI och Atle/3i.

Vi på Addsystems tycker att man ska kunna ha kraftfulla it-lösningar utan att det ska innebära stora kostnader och omfattande implementationsarbete.

Det är kunderna som kan sin verksamhet bäst. Vi vill se till att kunden själv ska kunna sätta upp sitt system utan mellanhänder så långt det är möjligt. Vår övertygelse är att det ger de bästa förutsättningarna för en långsiktigt fungerande lösning.

Det vi gjort så här långt är att erbjuda ett alltmer omfattande standardsystem som utan programmering kan anpassas i mycket hög grad och där man väljer ut de moduler och funktioner man behöver. Plattformen Add gör detta möjligt och vi utvecklar och byter ut delar i en fortlöpande process i takt med att vi kan dra nytta av nya tekniska möjligheter.

Även om grundinvesteringen i plattformen var väldigt omfattande till för 8 år sedan, har vi sedan dess haft stor nytta av att Add till sin arkitektur är så tacksamt att bygga på och förändra. I samband med upphandlingar får vi ibland frågan om hur vi kan vara så billiga. Det är tack vare utvecklingsmodellen i kombination med vårt fokus på att hitta lösningar bara genom konfiguration som endera vi eller våra kunder kan göra.

Ett vansinnigt och fantastiskt utvecklingsprojekt

För flera år sedan kom vi på ett nytt angreppsätt för att kunna göra det ännu enklare för företag att både ta fram och driftsätta helt anpassade lösningar. Vi kommer därmed att ytterligare kunna minska kostnaden och samtidigt drastiskt öka frihetsgrader och integrationsmöjligheter för våra kunder.

Därför har vi sedan 5 år tillbaka ett par utvecklare som arbetar uteslutande med detta projekt. Vi har gjort landvinningar som vi har svårt att tro att någon konstellation varit uthållig och tillräckligt finurlig för att ta sig igenom. Om ett drygt halvår kommer vi att ha tagit fram en första tillämpning och vår modell innebär utan tvekan ett paradigmskifte kring programutveckling och kodgenerering. Då kommer vi också att kunna berätta mer om vad vi har tagit fram och som finansierats helt av vår övriga verksamhet. Vi kommer att kunna erbjuda marknaden helt fristående lösningar, men även integrera programmeringsmodellen i vår befintliga plattform.

Rekordmånga nya kunder så här långt under 2012

Vi har sedan årsskiftet fått 12 nya kunder, vilket är ovanligt mycket för vårt bolag. Det är väldigt inspirerande då varje kund ger oss nya pusselbitar för vad som är viktigt så att vi kan utveckla vårt system och vårt erbjudande. Under året har vi också tagit fram en särskild lösning för nyckeltalsuppföljning inom HR i samarbete med konsultbolaget HRagenten i Malmö. Tillsammans kan vi erbjuda en tjänst som är helt unik på den svenska marknaden.

Några av utmaningarna för hösten

När det gäller utveckling har de genomgripande uppdateringarna senaste året till Add 4.0 och 4.1 inneburit ökad effektivitet, snabbare system, förbättrat gränssnitt samt en riktigt god teknisk grund för enklare systemutveckling framöver. En utmaning just nu är att bygga klart den helt nya motorn för processhantering, så att den kan driftsättas under september månad. Därefter kommer nya varianter av stöd för mobiler och surfplattor för bl a egenkontroller, samt en uppdatering av vår unika officeintegration.

Eftersom vi hjälpt ett stort antal organisationer att få igång fungerande ledningssystem genom åren, har vi i år tagit fram en modell för hur vi med Add som plattform även ta en mer aktiv roll vi framtagande och införande av ett system. Det erbjuder vi nu kunder som tillval efter en genomförd grundimplementation och syftar till att verkligen få snurr på arbetet inom organisationen.

Vi har också en spännande prospektlista, så det blir en riktigt stimulerande höst för oss på Addsystems, där vi inledningsvis kommer att göra nyrekryteringar inom support och kundanpassningar.

Kontakta mig gärna för att höra mer om vad plattformen Add kan göra för nytta inom er verksamhet!

Comments are closed.