Anteckningar

Modern diariehantering
med minimal administration

Diariehantering / Postregistrering

Undvik onödigt merarbete med Add Diariehantering

Varje handläggares pågående ärenden visas upp på handläggarens startsida i systemet för snabb och enkel tillgång till egna ärenden.

Add Diariehantering gör det enkelt att både lägga till och att komma åt diarieärenden och diariehandlingar.

I diariehanteringsmodulen finns ett fördefinierat förändringsbart diarieflöde med möjlighet att lägga till in- och utpost eller andra diariehandlingar i MS Office format, som PDF-dokument eller enbart som bifogade filer. Modulen innehåller även dynamiska listor över diarieärenden och diariehandlingar för tydlig översikt och struktur.

Automatiserad diarienumrering

Systemet katalogiserar och numrerar ärenden efter fördefinierade parametrar. I grundutförandet ges diarienummer efter antal skapade ärenden och år där varje in- och utpostdokument får ett unikt nummer i kombination med diarienumret. Om så önskas kan ytterligare parametrar såsom ärendetyp läggas till diarienumret.

Lätt att hitta rätt information

I de dynamiska listorna kan du lätt sortera, filtrera och gruppera på den information som är intresserant. Det är även möjligt att komma åt diarieärendena direkt i listan för att få tillgång till all information om ärendet.

Tack vare möjligheten till fulltextindexering är all text, även om den laddas upp i MS Officeformat, sökbar via systemets sökfunktion.

Har ni behov att ett lätthanterat system för era diarieärenden?
Eller har ni kanske behov att ett helt anpassat dirariehanteringssystem för lite mer komplexa behov?
I båda fallen är Add Diariehantering systemet ni behöver!

Add Dokumenthantering med kompletta dokumenthanteringsmöjligheter

Om er in- och utgående post och ärenden behöver registreras eller grupperas med annan post i ett ärende och eventuellt skickas till en handläggare, kan detta göras på ett smidigt sätt i Add. Ett inkommande eller utgående brev skannas in och bifogas i ett ärende i Add som sedan skickas till en handläggare eller avslutas. Handläggaren kan lägga till valfritt antal brev till ärendet och avsluta det. I ärendet finns möjlighet att ange information om bl.a typ av post och gallringsdatum. Namn på handläggare, registrator och datum för varje in- och utpost registreras. Till posthanteringen hör ett antal översikter för att på ett enkelt sätt sortera och filtrera bland all registrerad post.

Med diariehanteringen får ni även tillgång till all funktionalitet i vår modul för dokumenthantering.För mer info: