support

Rapportera, hantera
och följ upp alla
supportärenden

Supporthantering

Add Supporthantering - för en tydligare översikt

Oversikt

För att ärendena ska vara enklare att hålla reda på kan du med Add Supporthantering få en tydlig översikt som med färgindelning visar upp ärenden av hög respektive låg prioritet. På så sätt glöms inga ärenden bort.

Med våra lösningar för supporthantering kan man antingen som medarbetare eller tillhörande en supportroll rapportera in ärenden som sedan skickas vidare för uppföljning. Låter det som en lösning för er verksamhet?

Välj ansvarig för ärendet eller skicka till en gemensam lista för ansvariga att plocka från

Vi har olika lösningar för supporthantering där det finns möjlighet att antingen välja en åtgärdsansvarig för ärendet eller skicka till en gemensam lista. Mejl skickas till medarbetare tillhörande en ansvarsroll för supportärenden med information om att ett nytt ärende rapporterats in, alla tillhörande denna ansvarsroll  kan sedan välja att åta sig ärendet genom att trycka på en knapp för att ”hantera ärendet”.

Prioritera ärendena - översikten visar med färger vilka som är av hög prioritet

I ett inrapporterat ärende kan ansvariga välja prioriteringar (hög, mellan eller låg) och kategoriseringar för ärendet. I vår tydliga ärendeöversikt visas b.la dessa fält upp och för att på ett tydligare sätt kunna sortera ut högprioriterade ärenden samt de som stått stilla en längre tid delas dessa in med olika färger.

Med Add supporthantering är det enkelt att hålla koll på och följa upp våra supportärenden

Effektiv och tidssparande hantering av supportärenden

Med vår lösning för supporthantering kan supporten dokumentera ner inkommet ärende med beskrivning av ärendet, kategori samt prioritering av ärendet samt att det finns möjlighet att bifoga filer. Vid inrapportering får ärendet automatiskt ett eget ärendenummer. Supportärendet skickas sedan vidare till ansvarig alternativt att det läggs i en gemensam lista för ansvariga att plocka ärenden ur. Under åtgärdandet av ärendet kan man uppdatera både en intern samt en extern logg samt ärendets status, vid varje uppdatering skickas mejl ut till inrapportören med uppdateringarna för den externa arbetsloggensamt en länk till  ärendet i systemet.

 

I översikten för pågående ärendet visas det upp förutom ärendets rubrik, vem som är ansvarig för ärendet, ärendenumret, om ärendet är av låg, mellan eller hög prioritet, status på ärendet samt hur länge det har varit stillastående. Med färgindelning i översikten är det enklare att få en överblick på hög/lågprioriterade ärenden samt de ärenden som stått stilla en längre period.

 

Med Add Snabböversikt finns en dynamisk lista med valfri information ur databasen. Utifrån valda datafält i en mall kan ni sortera, filtrera och gruppera i stora informationsmängder på ett smidigt sätt. Exempel på användningsområden kan vara en telefonlista med alla användares namn, adress och telefonnummer eller en lista med ärenden, dess status, ansvarig och datum.För mer info: