bkg-Vard-Omsorg

Marknadens mest
kompletta och flexibla
nyckeltalslösning

Nyckeltalshantering

Add Nyckeltalshantering - visualisera inmatad information

Status för inrapporterade nyckeltal

Status för inrapporterade nyckeltal

Add Nyckeltalshantering är en användarvänlig lösning för att rapportera in nyckeltal exempelvis varje månad och visa utfall mot mål. Status kan visas direkt på startsidan med en mätare. Den visar rött, grönt och gult och kombineras med trendpil samt faktiskt värde och målvärde. Målvärde redigeras i separata formulär där även historisk data visas som diagram. Nyckeltal skapas av användare för respektive period och ingår vid publicering som underlag till mätare.

Nyttja den inmatade informationen

Information som matas in i formulär och flöden lagras i databasen och kan visas upp i olika former av rapporter. Ni kan även välja att visa upp den inmatade informationen i styrkort.

Jämför och se trender i verksamheten

Rapporter och styrkort kan vara en stor hjälp i uppföljningen av verksamheten. Det ger en tydlig bild av läget och visar var förbättringar behöver göras.