Avtalshantering

Hantera avtal
och få automatiska
påminnelser

Avtalshantering

Luta dig tillbaka - Add Avtalshantering missar inget

Säkerställ din verksamhets samtliga avtal och effektivisera era arbetsflöden. På så sätt får ni en bra utgångspunkt för att ta beslut.

Med Add Avtalshantering får du en tydlig överblick över alla avtal och slipper därmed missa viktiga datum för förnyelse eller uppsägning.

Tidsstyrning och påminnelser

I Add kan systemet konfigureras så att man får en påminnelse t ex 30 dagar före angivet datum för uppsägning eller omförhandling. På så vis minimeras alla de kostnader som missade datum kan leda till.

Tydlig översikt

Avtalsöversikten ger er en tydlig översikt över era olika avtal och dess uppsägningstider och löptider.

På så sätt kan ni spara pengar genom att ha bättre kontroll.

Add stöder avtalshanteringen genom:

  • Att skapa nya avtal snabbt och smidigt
  • Statistik och uppföljning
  • Behörighetsstyrd åtkomst av avtal
  • Tydlig överblick och ordning
  • Säker datalagring
  • Mallar för villkor och paragrafer
  • Automatiska påminnelser

dashboard startsida

Fördefinierade förändringsbara formulär

Nya avtal matas in i det fördefinierade avtalsformuläret och avtalsdokment laddas upp i formuläret. Nya leverantörer matas in i ett leverantörsformulär. Ni kan omgående skapa avtal för de nya leverantörerna. Formulären kan vid behov förändras och kopplas till ett remissflöde där ansvariga personer kan godkänna avtalens innehåll.

Avtalsformulär

Tidsstyrningar och påminnelsemejl

För att inte glömma datum för uppsägning och förnyelse av verksamhetens avtal finns det en möjlighet att hantera dessa i Add. Avtalen kopplas till avtalspartner och kategoriseras i typ av avtal. Uppsägningsdatum och löptid anges. Om så önskas kan funktionalitet som påminnelse via mejl läggas till innan avtalstidens slut. Till avtalshanteringen hör en översikt för att enkelt kunna filtrera och sortera på alla avtal.