Ledningssystem

Add - ett tidlöst ledningssystem med unik bredd

Add Ledningssystem

Add Ledningssystem

Att ett ledningssystem ska vara formbart och användarvänligt är två viktiga faktorer för att det ska vara effektivt och roligt att arbeta i. Med Add krävs inga tidigare datorkunskaper. Det är således väldigt enkelt att komma igång.

Add är ett enkelt, väldesignat och kraftfullt ledningssystem med väldigt många funktioner, som dessutom sparar dig både tid och pengar. Du får förbättrad struktur, tydligare målstyrning och bättre kvalitetssäkring eftersom Add som ledningssystem fyller medarbetarnas krav och förväntningar.

Systemet formas och följer dig i realtid och kan därmed lätt anpassas även när organisationen växer eller förändras. Flexibiliteten i Add speglar sig tydligt på våra kunder som är allt från småföretagare med ett fåtal anställda till stora assistansbolag på 10 000 anställda.

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är ett hjälpmedel för att organisera och ständigt utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i en verksamhet. Ledningssystemets syfte är att höja verksamhetens resultat, genom att öka kundfokuset, engagemanget och prestationerna bland medarbetarna samt skapa tydligare mål.

Add ledningssystem:

– Förtydligar roller och ansvar
– Inga uppgifter faller mellan stolarna
– Säkrar ett organiserat & effektivt arbetssätt
– Unik på marknaden med dess bredd
– Hanterar omfattande informationsmängder
– Helt webbaserad och med dagliga backuper
– Befriar dig från enformiga arbetsuppgifter
– Automatiska påminnelser

Add erbjuder:

– ett komplett webbaserat ledningssystem
– unik volym av lösningar och funktioner
– snygg och inbjudande design
– tillgänglighet, även när du är på språng
– färdiga samt kundanpassade lösningar
– mycket system för pengarna
– en långsiktig lösning
– trygg förvaring med dagliga backuper

Om Add Ledningssystem

Om Add

Ta genvägen till ett effektivare arbete

Ökad trivsel och effektivitet på jobbet är något som många vill uppnå. Med Add som ledningssystem tar du genvägen dit. Plattformen är både till för att underlätta arbetet och få de anställda att tycka det känns kul och relevant genom att vara lätthanterligt, tydligt, snyggt och roligt att använda.

Läs gärna om Fredrik Sundströms, vd på Addsystems, tre tips om hur du implementerar ditt ledningssystem. Läs även hur ett webbaserat ledningssystem enkelt bidrar till effektivitet, hållbarhet och kvalitet i din verksamhet.

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering,
möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör
det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade
integrerade ledningssystem.

 

Rickard Wester, Kvalitets- och miljöansvarig,
Västervik Miljö & Energi AB

Boka möte eller webbdemo idag - helt kostnadsfritt

Boka möte + testsite

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-545 664 03

För att underlätta för dig att komma igång med plattformen erbjuder vi en demonstration på plats hos er. Du får då även tillgång till en egen testsite som hålls tillgänglig under en månad. Tid: 1-1,5 timmar.

Boka webbdemo + testsite

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-545 664 03

Boka en webbdemo på distans för en kortare introduktion av plattformen Add. Vi visar då grunderna i Add utifrån en egen testsite som ni sedan har full tillgång till under 1 månad. Tid: ca 30 min.

Två Ipads som visar bilder av en översikt och processhantering i Add ledningssystem

Det ska vara lätt att arbeta rätt

Bristande intern samordning och svaga ledningssystem kan få vilket välfungerande företag som helst att tappa fotfästet. Med Add som ledningssystem får du en komplett lösning för systematiskt kvalitetsarbete och informationssäkerhet, helt anpassat efter dina behov. Välj din egen kombination av lösningar för dokumenthantering, ärendehantering och processhantering. På så vis får du alla förutsättningar för att uppnå de krav och mål som ställs på din verksamhet.

Genom att använda ett system som är väldigt enkelt att växa i och där varje medarbetare får tillgång till just den information de behöver, direkt i sin dator, surfplatta eller smartphone, effektiviserar det dagliga arbetet avsevärt. Dessutom är fördelen med ett bredare system att de även kan lösa flera problem. Du får helt enkelt mycket system för pengarna.

Slipp begränsas av tekniska lösningar

Systemet kan förändras utan programmering och kan därför anpassas utifrån verksamhetens behov, vilket är viktigt när du väljer ledningssystem. Vid val av ledningssystem ska du se till att välja ett som kan anpassas och utvecklas efter vad verksamheten redan gör, och inte tvärtom. Läs mer om fördelarna för din bransch.

Få en egen startsida

Varje medarbetare får en egen startsida med anpassad information utifrån sin roll i organisationen. Du kan direkt på startsidan rapportera avvikelser, skapa nya instruktioner och se en lista över ärenden att hantera.

Startsida - Add Ledningssystem

Startsida – Add Ledningssystem

Bygg egna processer - enkelt och smidigt

Från processverktyget på startsidan navigerar du ned till checklistor och dokument. Här kan du som administratör även bygga egna processer på ett enkelt och smidigt sätt. Tack vare vår unika integration med MS Office kan du arbeta med dokument direkt i valfri webbläsare via dator, surfplatta eller smartphone.

webbaserat ledningssystem

I Add ledningssystem ingår

 • Remisser för dokument
 • Versionshantering
 • Anpassade dokumentmallar
 • Egen design och struktur
 • Redigering i MS Office
 • Kopplingar till ISO 9001/14001

 • Automatiska påminnelser
 • Navigation via processer
 • Rollstyrda behörigheter
 • Metadata och funktioner
 • Fulltextsökning

 • Avancerade översikter
 • Rapporter i MS Excel
 • Att göra-listor
 • Intranätsfunktioner
 • Nyhetshantering

Enkelt eller avancerat – helt upp till dig

Add Ledningssystem passar den mindre eller medelstora verksamheten som vill komma igång snabbt med fördefinierade lösningar. Med anpassningar kan det även leva upp till större bolags komplexa behov. Det görs möjligt tack vare Adds flexibla struktur och förändringsbarhet. Hög informationssäkerhet gör det till ett optimalt ledningssystem för verksamheter inom hälsa och sjukvård, finanser samt andra områden där det är viktigt att skydda känslig och värdefull information.

Vill du ha allt eller utöka stegvis?

Add kan implementeras som ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du kan även välja att implementera en enskild lösning med möjlighet att i framtiden utvidga till ett komplett system för verksamhetsutveckling. Varje del innehåller bland annat avancerad dokumenthantering, avvikelsehantering och möjlighet att koppla till standardkrav. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan använda systemet för att utveckla kvaliteten på din verksamhet.