Ledningssystem

Add - marknadens smidigaste ledningssystem

Vill du spara arbetstid på ett kostnadseffektivt sätt? Använd då Add som ledningssystem. Låt plattformen ta hand om de mer tråkiga uppgifterna så kan du istället fokusera mer på de övriga delarna.

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är ett hjälpmedel för att organisera och ständigt utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i en verksamhet.

Ledningssystem med flera lösningar

Ta genvägen till ett effektivare arbete

Ökad trivsel och effektivitet på jobbet är något som många vill uppnå. Med Add som ledningssystem tar du fågelvägen dit. Plattformen är både till för att underlätta arbetet och få de anställda att tycka det känns kul och relevant genom att vara lätthanterligt, tydligt, snyggt och roligt att använda.

Läs gärna om Fredrik Sundströms, vd på Addsystems, tre tips om hur du implementerar ditt ledningssystem.

Add ledningssystem

 • Ett lättarbetat system som tydliggör varje medarbetares roll och ansvar
 • Säkerställer ett systematiskt och effektivt arbetssätt
 • Frigör tid för att utveckla verksamheten istället för att administrera den
 • Hanterar omfattande informationsmängder
 • Befriar dig från enformiga arbetsuppgifter
 • Automatiska påminnelser
 • Trygg förvaring

ipad-1276880_1280

Det ska vara lätt att arbeta rätt

Med Add som ledningssystem får du en komplett lösning för systematiskt kvalitetsarbete och informationssäkerhet, helt anpassat efter dina behov. Välj din egen kombination av lösningar för dokumenthantering, ärendehantering och processhantering. På så vis får du alla förutsättningar för att uppnå de krav och mål som ställs på din verksamhet.

Genom tvingande och dynamiska fält, som visas eller ändras utifrån vad du fyllt i tidigare, kan du kvalitetssäkra det du vill styra upp. Det gör arbetet logiskt samtidigt som det blir lättare för medarbetaren att jobba på rätt sätt.

Slipp begränsas av tekniska lösningar

Systemet kan förändras utan programmering, vilket gör att det kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov, vilket är viktigt när du väljer ledningssystem. Vid val av ledningssystem ska du se till att välja ett som kan anpassas och utvecklas efter vad verksamheten redan gör, och inte tvärtom. Läs mer om fördelarna för din bransch.

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering,
möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör
det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade
integrerade ledningssystem.

 

Rickard Wester, Kvalitets- och miljöansvarig,
Västervik Miljö & Energi AB

Boka möte eller webbdemo

Boka möte + testsite

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-545 664 03

För att underlätta för dig att komma igång med plattformen erbjuder vi en demonstration på plats hos er. Du får då även tillgång till en egen testsite som hålls tillgänglig under en månad. Tid: 1-1,5 timmar.

 

Boka demo + testsite

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-545 664 03

Boka en webbdemo på distans för en kortare introduktion av plattformen Add. Vi visar då grunderna i Add utifrån en egen testsite som ni sedan har full tillgång till under 1 månad. Tid: ca 30 min.

Testa 1 månad gratis

KvinnaTr

 

Testa och utvärdera plattformen i lugn och ro innan du bestämmer dig. Ingen uppsägning behövs.

 

Få en egen startsida

Varje medarbetare får en egen startsida med anpassad information utifrån sin roll i organisationen. Du kan direkt på startsidan rapportera avvikelser, skapa nya instruktioner och se en lista över ärenden att hantera.

Startsida Add ledningssystem

Bygg egna processer

Från processverktyget på startsidan navigerar du ned till checklistor och dokument. Här kan du som administratör även bygga egna processer på ett enkelt och smidigt sätt. Tack vare vår unika integration med MS Office kan du arbeta med dokument direkt i valfri webbläsare via dator, surfplatta eller smartphone.

I Add ledningssystem ingår

 • Remisser för dokument
 • Versionshantering
 • Anpassade dokumentmallar
 • Egen design och struktur
 • Redigering i MS Office
 • Kopplingar till ISO 9001/14001

 • Automatiska påminnelser
 • Navigation via processer
 • Rollstyrda behörigheter
 • Metadata och funktioner
 • Fulltextsökning

 • Avancerade översikter
 • Rapporter i MS Excel
 • Att göra-listor
 • Intranätsfunktioner
 • Nyhetshantering

Enkelt eller avancerat – som du vill ha det

Add Ledningssystem passar den mindre eller medelstora verksamheten som vill komma igång snabbt med fördefinierade lösningar. Med anpassningar kan det även leva upp till större bolags komplexa behov. Det görs möjligt tack vare Adds flexibla struktur och förändringsbarhet. Hög informationssäkerhet gör det till ett optimalt ledningssystem för verksamheter inom hälsa och sjukvård, finanser samt andra områden där det är viktigt att skydda känslig och värdefull information.

För dig som vill ha allt eller bara en del

Add kan implementeras som ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du kan även välja att implementera en enskild lösning med möjlighet att i framtiden utvidga till ett komplett system för verksamhetsutveckling. Varje del innehåller bland annat avancerad dokumenthantering, avvikelsehantering och möjlighet att koppla till standardkrav. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan använda systemet för att utveckla kvaliteten på din verksamhet.