meeting

Förenkla arbetet med
ledningens genomgång
inom ledningssystemet

Ledningens genomgång

Hjälper dig förbättra kvaliteten i verksamheten

Meningen med ledningens genomgång är att kunna följa upp miljöarbetet och se till att kvaliteten i verksamheten ständigt förbättras.

För att kunna hantera olika sätt av frågeställningar kan du med denna lösning använda dig av ett frågeformulär som ett enkelt tillval. En tidsplan görs för när åtgärder ska vidtas och vem som fått uppdraget. En påminnelse skickas sedan automatiskt från systemet till den ansvarige för uppgiften när det blivit dags för själva utförandet. Läs mer om plattformen Add och dess breda funktionalitet för att få en uppfattning om hur Add kan nyttjas på bästa sätt i din verksamhet.

Har med hjälp av Add fått god ordning
och högre effektivitet i verksamheten.

 

Rickard Wester, Kvalitets- och Miljöansvarig,
Västervik Miljö & Energi AB