Inaktiv – Leverantörsbedömning

Utbildningsregister
Utbildningsregister
Just nu är denna lösning inte tillgänglig. Återkom gärna längre fram

Add Leverantörsbedömning - jämför enkelt mellan olika leverantörer

Genom att ha en god kännedom om sina leverantörer minskar affärsriskerna, samtidigt som du lever upp till de krav som ställs i ett fungerande ledningssystem.

Med Add Leverantörsbedömning samlas information om frågor inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Informationen visas på en lista för enkel jämförelse mellan olika leverantörer. Det går att ge de enskilda leverantörerna behörighet att fylla i och komplettera sina uppgifter. Exempelvis kan man låta systemet skicka en påminnelse en gång om året att uppdatera sina uppgifter. Läs mer om vad plattformen Add kan bidra med i er verksamhet.