Statistics.right_bottom

Få en överblick
och jobba systematiskt
med mål och åtgärder

Mål & handlingsprogram

Add Mål och Handlingsprogram definierar konkreta mål och åtgärder

Att definiera mål och åtgärder inom verksamheten ger en grund för ständiga förbättringar.

Med Add Mål & handlingsprogram tydliggörs till vilka mål olika åtgärder kan kopplas. Även vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara slutförd visas tydligt i trädvisningen. Lösningen består av en hierakisk listning av tre mallar för övergripande mål, detaljmål och åtgärder. Det finns statusvisning av respektive del vilket visas i listning.

profits-1953616_1280