Mål & handlingsprogram

Mål & Handlingsprogram
ADD
MÅL & HANDLINGSPROGRAM
Se enkelt vilka aktiviteter som ska utföras för att nå era mål
Image is not available
Slider

Add Mål och Handlingsprogram definierar konkreta mål och åtgärder

Mål och åtgärder

Att definiera mål och åtgärder inom verksamheten ger en grund för ständiga förbättringar.

Med Add Mål & handlingsprogram tydliggörs till vilka mål olika åtgärder kan kopplas. Även vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara slutförd visas tydligt i trädvisningen. Lösningen består av en hierakisk listning av tre mallar för övergripande mål, detaljmål och åtgärder. Det finns statusvisning av respektive del vilket visas i listning.