Mål & handlingsprogram

Mål & Handlingsprogram
Mål och handlingsprogram
ADD
MÅL & HANDLINGSPROGRAM
SE ENKELT VILKA AKTIVITETER SOM SKA UTFÖRAS FÖR ATT NÅ ERA MÅL
Image is not available

Med Add Mål & handlingsprogram tydliggörs till vilka mål olika åtgärder kan kopplas. Även vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara slutförd visas tydligt i trädvisningen.

Att definiera mål och åtgärder inom verksamheten ger en grund för ständiga förbättringar. Lösningen består av en hierakisk listning av tre mallar för övergripande mål, detaljmål och åtgärder. Det finns statusvisning av respektive del vilket visas i en lista.