greenleaf

Miljö / Kvalitet / Arbetsmiljö / Säkerhet

Miljö / Kvalitet / Arbetsmiljö / Säkerhet

Effektivisera miljöarbetet med Add Miljöledningssystem

Add Miljöledningssystem är ett komplett verktyg som ger er allt stöd ni behöver för att bedriva ett aktivt miljöarbete.

Add Miljöledningssystem passar både den mindre verksamheten som snabbt vill komma igång med miljöarbetet, så väl som den större verksamheten med mer komplexa behov och önskemål.

Oavsett om målet är ett strukturerat arbete mot en ISO 14001 certifiering eller en önskan om att få ordning på sin miljödokumentation passar Add Miljöledningssystem lika bra. Kontakta oss, så hjälper vi dig.

iso14001

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem.

 

Rickard Wester, Kvalitets- och Miljöansvarig, Västervik Miljö & Energi AB

Startsida Add ledningssystem

Flexibel avvikelsehantering

I Add Miljöledningssystem kan ni hantera verksamhetens miljöavvikelser och strukturerat arbeta med att åtgärda och följa upp dessa.

Komplett processverktyg för struktur på processer

Verksamhetens miljörelaterade processer kan definieras och struktureras i processverktyget.

Vass dokumenthantering med versions- och remisshantering

Vårt miljöledningssystem hanterar alla dokument ni behöver för ert miljöarbete. Information som hanteras är bl.a instruktioner, policys, protokoll, mål och handlingsplaner. Det finns även stöd för att ta fram miljöaspektregister samt för att samla in och presentera miljörapporter.

Standarder och miljölagar

För att kunna koppla miljödokumenten till ISO-krav finns strukturen enligt senaste utgåvan av ISO 14001 tillgänglig direkt i systemet. Det är även möjligt att bygga upp lagförteckningar med visning av lagar och andra krav.

Testa Add en månad gratis

Add Miljöledningssystem kan implementeras separat
eller som en del i ett komplett verksamhetssystem.