Ledningssystem

En tidsvinst för många

Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö gör att arbetet snabbt kan utföras och blir därmed en tidsvinst för många företagare som i sin tur leder till en minskad kostnad över tid. Ni kan alltid boka en kostnadsfri demo av systemet eller prova Add helt gratis under en månad utan att ni binder upp er för något.

Många verksamheter förstår idag vitsen med integrerade ledningssystem. Du får en enklare och tydligare överblick över hur man arbetar i verksamheten, vilket bidrar till ett effektivare arbete.

De stora fördelarna med ett integrerat ledningssystem är bland annat att de håller ihop verksamheten. Det gemensamma verksamhetssystemet ska ta hänsyn till de önskemål och krav som finns gällande miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Istället för att ta hänsyn till tre olika system behöver du bara ett enda som omfattar alla olika aspekter. Med Add som ledningssystem minskar våra kunder kraftigt på både kostnader och på den tid som krävs för att få ett ISO-certifikat som bekräftelse på ett kvalitetssäkrat ledningssystem.

Integrerat ledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem ISO 45001

Skapa en sundare arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats med hjälp av Add Arbetsmiljöledningssystem. Ett flexibelt och komplett verktyg som kan hjälpa till med både interna och externa krav på miljö. Systemet hjälper till att skapa en bra struktur hela vägen. Inte bara genom att minimera riskerna utan även genom att hantera och identifiera relevanta risker samt ta fram interna rutiner.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Ett certifierat kvalitetsledningssystem ser till att interna och externa krav hanteras på ett säkert sätt. ISO 9001 är en standard som utgör grunden för fastställande av kvalitetsledning. Med webbplattformen Add kan ni säkerställa att era produkter och tjänster har tagits fram och producerats enligt fastställda krav. Kvalitetsledningssystem ökar dessutom kunskapen om företagets risker och dess allvarlighet. En annan fördel är att det går att skapa bra och tydliga rutiner att följa i verksamheten med ett kvalitetssystem i toppklass.

Miljöledningssystem ISO 14001

ISO 14001 är en standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Add Miljöledningssystem är ett komplett verktyg som ger er allt stöd ni behöver för att bedriva ett aktivt miljöarbete. Det passar både den mindre verksamheten som snabbt vill komma igång med miljöarbetet, så väl som den större verksamheten med mer komplexa behov och önskemål. Oavsett om målet är ett strukturerat arbete mot en ISO 14001 certifiering eller en önskan om att få ordning på sin miljödokumentation passar Add Miljöledningssystem lika bra.

”Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem.”

 

Rickard Wester, Kvalitets- och Miljöansvarig
Västervik Miljö & Energi AB

En helhetslösning inom kvalitets-  och miljöledningssystem

Addsystems integrerade ledningssystem erbjuder en helhetslösning. Det håller ihop verksamheten hela vägen och kan anpassas utifrån den verksamhet som vill använda systemet. Systemet tar hänsyn till de krav och önskemål som finns då det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö. I systemet kan ni:

  • Hantera verksamhetens miljöavvikelser på ett flexibelt sätt
  • Hantera alla dokument som krävs för arbetet
  • Få kompletta processverktyg för struktur
  • Koppla dokument till ISO-krav med enkla kopplingsstrukturer

ISO-certifiering i Add

Integrerat ledningssystem – allt i ett

En av de största fördelarna med att använda ett riktigt bra miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem är att få allt samlat på ett och samma ställe. Det är annars lätt att dokument finns på olika ställen i företagets lokala nätverk och ingen vet vem som är ansvarig för allt. En struktur som alla kan följa minimerar risken att ett dokument försvinner eller en del i någon process uteblir.

 

Det integrerade ledningssystemet för miljö, kvalitet och arbetsmiljö är mycket lätt att använda sig av och dokumenthanteringen är mycket uppskattad. Här kan ni hantera dokument som exempelvis gäller:

  • Instruktioner
  • Policyer
  • Protokoll
  • Mål och handlingsprogram

Viktigt med standarder och miljölagar

När det kommer till arbete inom miljö är standarder och miljölagar väldigt viktigt. För att kunna koppla miljödokumenten till ISO-krav finns kopplingsstrukturer, dock ej textinnehåll, enligt senaste utgåvan av ISO 14001 tillgängliga direkt i systemet. Det är även möjligt att bygga upp lagförteckningar som visar lagar och andra krav.

 

Alla verksamheter är unika och kräver sin egen lösning. Därför har Addsystems skapat ett flexibelt system som går att utforma och anpassa utifrån den verksamhet som vill använda det. För specifika frågor och önskemål är ni välkommen att kontakta oss så hittar vi tillsammans den bästa lösningen.

Flexibel avvikelsehantering

Avvikelsehanteringen är väldigt lätt att ta kontroll över. Registrera en miljöavvikelse i systemet, arbeta med den på ett kontrollerat och strukturerat sätt tills det är åtgärdat. Samtliga avvikelser går alltid att göra en uppföljning på, då finns redan all information sparad och samlad på ett ställe i systemet. Något som en kvalitets- och miljöansvarig i verksamheten kommer att uppskatta.

Versions- och remisshantering

Med ett integrerat ledningssystemet kan ni hantera alla dokument ni behöver för ert arbete. Via plattformen finns ett stöd att både ta fram ett miljöaspektregister men också att samla in och presentera miljörapporter. Om ett dokument ändras är det enkelt och se dokumentversion och vem som har gjort de senaste ändringarna. På så sätt är det lätt att hela tiden vara uppdaterade fullt ut på arbetsplatsen eftersom berörda medarbetare alltid kan komma åt dokumenten.