greenleaf

Miljö / Kvalitet / Arbetsmiljö / Säkerhet

Integrerat ledningssystem

Integrerat ledningssystem för miljö, kvalitet & arbetsmiljö

Integrerat ledningssystem för varaktig verksamhet

Integrerat ledningssystem i mobilen

Många verksamheter förstår idag vitsen med integrerade ledningssystem. Du får en enklare och tydligare överblick över hur man arbetar i verksamheten, vilket bidrar till ett effektivare arbete.

Det gemensamma verksamhetssystemet ska ta hänsyn till de önskemål och krav som finns gällande miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Istället för att ta hänsyn till tre olika system behöver du bara ett enda som omfattar alla olika aspekter. Med Add som ledningssystem minskar våra kunder kraftigt på både kostnader och på den tid som krävs för att få ett ISO-certifikat som bekräftelse på ett kvalitetssäkrat ledningssystem.

Arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001

Add Arbetsmiljöledningssystem skapar en säkrare arbetsplats och en sundare arbetsmiljö. Inte bara genom att minimera riskerna utan även hanterar och identifierar relevanta risker och hjälper till att ta fram interna rutiner.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Ett certifierat kvalitetsledningssystem ser till att interna och externa krav hanteras på ett säkert sätt. Med Add kan ni säkerställa att era produkter och tjänster har tagits fram och producerats enligt fastställda krav. Kvalitetsledningssystem ökar dessutom kunskapen om företagets risker och dess allvarlighet.

Miljöledningssystem ISO 14001

Add Miljöledningssystem är ett komplett verktyg som ger er allt stöd ni behöver för att bedriva ett aktivt miljöarbete. Det passar både den mindre verksamheten som snabbt vill komma igång med miljöarbetet, så väl som den större verksamheten med mer komplexa behov och önskemål.
Oavsett om målet är ett strukturerat arbete mot en ISO 14001 certifiering eller en önskan om att få ordning på sin miljödokumentation passar Add Miljöledningssystem lika bra.

Flexibel avvikelsehantering

I Add Miljöledningssystem kan ni hantera verksamhetens miljöavvikelser och strukturerat arbeta med att åtgärda och följa upp dessa.

Komplett processverktyg för struktur på processer

Verksamhetens miljörelaterade processer kan definieras och struktureras i processverktyget.

Vass dokumenthantering med versions- och remisshantering

Med det integrerade ledningssystemet hanterar ni alla dokument ni behöver för ert arbete. Information som hanteras är bl.a instruktioner, policys, protokoll, mål och handlingsplaner. Det finns även stöd för att ta fram miljöaspektregister samt för att samla in och presentera miljörapporter.

Standarder och miljölagar

För att kunna koppla miljödokumenten till ISO-krav finns strukturen enligt senaste utgåvan av ISO 14001 tillgänglig direkt i systemet. Det är även möjligt att bygga upp lagförteckningar med visning av lagar och andra krav.

Add Miljöledningssystem kan implementeras separat
eller som en del i ett komplett verksamhetssystem.

RestTool - verktyget för effektiv resursuppföljning

Addsystems har i samarbete med Visita och Sleepwell tagit fram verktyget RestTool (Rest) – ett verktyg för enkel och effektiv resursuppföljning. Läs mer om RestTool och om hur verktyget kan komma till användning, samt Visitas pressmeddelande om hur Rest kan hjälpa deras medlemmar att hålla koll och effektivisera verksamhetens energi- och vattenanvändning.

 

RestTool hållbarhet

Testa Add en månad gratis