brand

Komplett lösning för
rondering inom brandskydd
eller skyddsrondering med mobil

Skyddsrondering, brandskyddsrondering

Rondering

I de flesta verksamheter utförs någon typ av periodisk kontroll. Det kan vara kontroller av brandskyddsutrustning, livsmedel (HACCP), lås och larm, dokument eller skyddsronder. Vi kan nu erbjuda ett verktyg där ni på ett enkelt sätt skapar er egen verksamhetsspecifika periodiska kontroll oavsett vad ni behöver kontrollera. Kontrollerna utförs på plats direkt i surfplatta eller mobil och kan övervakas och administreras i datorgränssnittet.

Bygg kontrollen precis som ni vill ha den

Kontrollerna skapas på ett enkelt sätt i admingränssnittet via en dator.

För varje objekt som ska kontrolleras laddar ni upp en bild och/eller skriver en text och lägger till de kontroller som ska genomföras.

Varje objekt har valfritt antal kontrollpunkter och genomförs på önskad tidpunkt. Den angivna tiden automatgenereras kontrollerna för kontrollanterna.

På så sätt har ni möjlighet att skapa en kontroll som ser ut och fungerar precis enligt de behov er verksamhet har. Om ni vill så hjälper vi er gärna att skapa er kontroll.

Smidigt kontrollgenomförande direkt i app, surfplatta eller mobil

Kontrollanten loggar in i systemet på sin surfplatta eller i mobilen via en app. På appens startsida finns en knapp där han kommer åt de kontroller som återstår att genomföra.

När kontrollanten genomfört en kontroll av ett objekt markerar han det som ok eller ej ok och har möjlighet att skriva kommentarer.

Skulle kontrollanten inte genomföra kontrollen inom utsatt tid markeras kontrollen som ej genomförd.

Med Add Egenkontroll behöver ni inte anpassa verksamheten efter
befintliga standardkontroller eller nöja er med text i ett excelark.
Nu kan ni skapa er egen unika kontroll med bilder och text på ett
så tydligt och pedagogiskt sätt att vem som helst kan genomföra kontrollen.

Håll koll och följ upp

En ansvarig kan övervaka att kontrollerna genomförs och se de brister som rapporterats in, antingen via admingränssnittet på datorn eller via en surfplatta.

Här finns bristlistor och en möjlighet att rapportera eventuella avvikelser/fel. Har ni önskemål om rapporter eller sammanställningar som passar just er verksamhet hjälper vi er att skapa dem.

Det är möjligt att använda startsidan för egenkontroll till att även visa upp en kalender eller en sammanställning av viktiga dokument.

Add Egenkontroll som en del i ett komplett verksamhetssystem

Add Egenkontroll är en modul i plattformen Add och ni kan när som helst utöka användandet till att omfatta någon av våra övriga moduler som dokumenthantering, ärendehantering eller processverktyg. På så sätt kan er egenkontroll på ett enkelt sätt bli en del av ert verksamhetssystem.