Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal
Enkatverktyg
ADD MEDARBETARSAMTAL

Det finns olika lösningar att välja mellan för medarbetarsamtal; avgångssamtal samt utvecklingssamtal. Lösningarna består av en mall med flöde för kallelse, tid och plats, frågeformulär, utvärdering, uppföljning etc. Det finns två varianter av lösningar för medarbetarsamtal att välja mellan.

Utvecklingssamtal

I vår lösning för utvecklingssamtal väljer du vilken medarbetare det gäller för, samt tid, datum och plats för samtalet och en ansvarig för samtalet. En kallelse skickas till medarbetaren som i ett textfält kan skriva in vad denne själv vill ta upp under samtalet. Under samtalet får medarbetaren fylla i svar på olika frågor gällande exempelvis den fysiska arbetsmiljön, trivsel med andra kollegor och chefer, eventuella bisysslor som medarbetaren kan ha och uppgifter om dessa osv. Det finns även en  individuell kompetensplan där man kan lägga till aktiviteter för att uppnå ens egna mål.

Avgångssamtal

En mall finns med ett flöde för avgångssamtal när en anställning upphör. Välj medarbetare, datum, tid och plats för samtalet samt anledning till avgång. Formuläret skickas till medarbetaren som i lugn och ro kan besvara frågor gällande den gångna arbetstiden, vad som upplevts som positivt/negativt, eventuella förbättringar som kan göras, trivsel med arbetskamrater osv. En dropdown med Ja/nej alternativ gällande om man önskar ett tjänstgöringsintyg finns även med. Formuläret skickas sedan till personalchefen som kan läsa igenom svaren på frågorna samt fylla i om tjänstgöringsavtalet är lämnat.

Medarbetarsamtal med två olika val av lösningar

Vi har två lösningar av medarbetarsamtal där chefen börjar med att fylla i svar på frågor om sig själv som chef samt om medarbetaren som samtalet gäller. Därefter skickas formuläret till vald medarbetare som i sin tur får fylla i svar på frågor om företaget, arbetssituationen samt om sig själv som medarbetare och om sin chef. Formuläret skickas nu för uppföljning där medarbetaren och chefen kan se varandras svar i formuläret samt följa upp samtalet med att göra en individuell utvecklingsplan samt en överenskommelse hur man ska följa upp utvecklingsplanen.