Nyckeltalshantering

Produktion och Planering
Nyckeltal
Add
Nyckeltalshantering
Få rapporter och statistik i realtid - direkt på din startsida
Nyckeltalshantering i Add

Add Nyckeltalshantering – få statistik och rapporter på startsidan

Nyckeltalshantering i Webbplattformen Add

Att analysera verksamheten med nyckeltal ger dig en snabb bild av nuläget och bättre möjlighet att bedöma framtiden.

Add Nyckeltalshantering är en användarvänlig lösning för att rapportera in nyckeltal på månadsbasis och få återkoppling i realtid med rapporter och statistik direkt på din startsida och på flera språk.

Visualisera inmatad information med en mätare på startsidan som visar genomsnittsvärde genom tiden. För att få ut mer av Add Nyckeltalshantering direkt kan man även lägga in historisk data som grund till analyser och diagram. Du kan även lägga upp och skapa frågeformulär på sifferbasis och välja enheter som resursförbrukning och kostnader.

Nyttja den inmatade informationen

Information som matas in i formulär och flöden lagras i databasen och kan visas upp i olika former av rapporter. All information kan visas per organisationsenhet och det går även att styra så att man bara ser de nyckeltal som rör den egna verksamheten. Du kan få ut rådata via Excel samt liverapporter där du kan filtrera på all förekommande data.

Jämför och se trender i verksamheten

Rapporter och styrkort kan vara en stor hjälp i uppföljningen av verksamheten. Det ger en tydlig bild av läget och visar var förbättringar behövs göras. För att få ut mer av Add Nyckeltalshantering direkt kan man även lägga in historisk data som grund till analyser och diagram.