Befattningsbeskrivning

Förtydliga krav och förväntningar med Add Befattningsbeskrivning

Slipp onödiga missförstånd genom att ha en tydlig och konkret befattningsbeskrivning att referera till.

Med lösningen i Add kan du fylla i erfarenhet, utbildning och övriga krav i mallen som tydliggör förväntade mål och arbetsuppgifter. Du kan koppla en eller flera personer till respektive befattningsbeskrivning, samt koppla relaterade beslut och attestinstruktioner till de olika beskrivningarna. Genom en översikt kan du enkelt se vilken medarbetare som är kopplad till respektive befattningsbeskrivning.

Inför en rekrytering går det utmärkt att använda sig av denna mall som underlag för att veta vem du ska anställa och vad du ska titta efter för att säkerställa att rätt person anställs. Det blir lättare att fokusera på rätt saker med befattningsbeskrivningen som grund, och utifrån den sedan göra sin bedömning.