jourlista

Frånvarohantering

Frånvarohantering / Ledighet

Underlätta schemaläggningen med Add Ledighetsansökan

Med Add Ledighetsansökan kan ni se till att verksamheten alltid fungerar optimalt då det ger er en bra översikt över de anställdas ledighet.

Ledighetsansökan innehåller ett ansökningsformulär med fält för typ av ledighet, datum och kommentar. Formuläret skickas sedan till chef för godkännande. Chefen kan antingen godkänna eller avslå ledighetsansökan.

struktur

Det bästa med Add är att det är möjligt att snabbt och enkelt att ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst

Tydlig lista för översikt

I översiktslistan ser ni vilka anställda som beviljats ledighet, typ av ledighet och mellan vilka datum. På så sätt kan ni enklare planera schemaläggningen och se till att nyckelpersoner inte är lediga samtidigt.

Godkännandeflöde för direkt återkoppling

Återkoppling på en ledighetsansökan ges med en enkel knapptryckning. Den anställde får då ett e-postmeddelande med besked och eventuell kommentar kring varför ansökan beviljats eller inte kunnat beviljas.