Kompetenshantering

En samlad bild av alla kompetenser inom organisationen

En naturlig funktion i ett ledningssystem är att hålla koll på vilka kompetenser som finns och vilka medarbetare som har dessa och att de är aktuella. Med Add Kompetenshantering erhålls en tydlig översikt av alla kompetenser och man får meddelande gällande deras giltighetstid.

Full översikt över medarbetarnas färdigheter

Add Kompetenshantering hjälper till att på ett smidigt sätt hålla ordning på alla medarbetares olika kompetenser, vilket har blivit allt viktigare för att kunna granska verksamheten och i slutändan nå sina mål. Lösningen lever upp till de krav på utbildningsregister som finns inom ramen för ISO. Denna lösning ger ett samlat grepp om verksamhetens kompetenser och dess kompetensutveckling.

Få bättre överblick

För att få full kontroll på hela företagets kompetenser är Add en bra lösning för att kunna lista, sortera och gruppera utifrån kompetens, person eller organisationsenhet. Då kan ni enkelt söka på era medarbetares färdigheter och alltid välja rätt person till rätt projekt. Det går då även snabbt att se vems eller vilkas intyg som behöver förnyas.

Se enkelt när intyg slutar gälla

I Add Kompetenshantering lägger man själv upp kompetenser. Intyg läggs sedan upp för respektive person och för varje kompetens. Tack vare tidsstyrningen i Add kan systemet automatiskt hålla ordning på när ett intyg slutar att gälla. Det visas genom färger och statusändringar.

Godkännande vid registrering av intyg

Det går att bestämma om medarbetarna själva ska kunna registrera intyg på kompetenser eller om det ska göras centralt. Intyg kan bifogas och inkluderar ett godkännandesteg för att intyget ska vara giltigt.

Add hjälper oss att tillhandahålla
kompetensutvecklingsmaterial, genomföra kontroller
och få resultat presenterat i ett och samma system.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst