Kompetenshantering

Ta kontroll över er utbildnings- och kompetenshantering

Businessman Looking At Colleagues Sleeping During Presentation

Med vår flödesmotor som grund kan vi bygga utbildningsflöden av valfri typ och med valfritt antal steg enligt er definition. Utbildning i flera olika steg med text, bild och knapp inklusive översikt över genomförda utbildningar.

Add hjälper oss att tillhandahålla
kompetensutvecklingsmaterial, genomföra kontroller
och få resultat presenterat i ett och samma system.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst