personaluppfoljning

Förenkla personaladministration
för medarbetare och
organisationen med Add

Personaluppföljning

Personaluppföljning

Personaluppföljning

Ett flöde som hanterar en mängd medarbetaruppgifter samt följer upp om medarbetaren är långtidssjukskriven, ledig en längre tid eller om anställningen upphör. Berörda personer meddelas vid förändringar.

Avgångssamtal

Avgångssamtalet ger chefer/arbetsledare information om hur medarbetaren har upplevt sin arbetsplats. Såväl positiva som negativa omdömen är värdefulla att få för att förbättra arbetsmiljön.

Rehabiliteringssamtal

Mall med flöde för rehabiliteringsprocessen.

Testa Add en månad kostnadsfritt.För mer info: