Produktregister

Add Produktregister - se var produkterna du behöver finns

verktyg

Med en enkel översikt kan du sortera, filtrera och gruppera och därmed exempelvis se vilka verktyg som finns i vilken verkstad.

Kunder med stora mängder verktyg eller produkter kan välja att använda sig av produktregistret i Add.  Du kan samla all produktinformation och lägga till påminnelser om underhåll eller kontroller som behöver göras per produkt och nyttja de listor och rapportmöjligheter som finns i Add. Kan detta vara en lösning för dig?