projekt

Samordna olika projekt
med enkelhet
och tydlig styrning

Projektsamordning

Samordna projekt med tydlig styrning

Add Projektsamordning hjälper dig samordna flera olika projekt med tydlig styrning samtidigt.

Ta dina projekt i mål. Effektivisera ditt arbete genom att få tillgång till alla dina projekt var och när som helst samt tilldela enkelt uppgifter och definiera ansvarsområden. Add Projektsamordning passar dig som enkelt vill kunna samordna flera olika projekt med tydlig styrning. Du får då tillgång till helt verksamhetsanpassade kategorier, texter och arbetssätt.

samarbeta

Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna
är på fältet, att kunna samla material och sprida kunskap
i en gemensam plattform.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst