Vård och omsorg

Add Vård & Omsorg
Rosa bandet
Rosa bandet
Play
LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Webbaserat, enkelt & tryggt

ADD VÅRD & OMSORG

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Rapportera direkt i mobilen

Add Vård och omsorg – Ett tryggt stöd i ditt dagliga arbete

Med Add Vård & Omsorg kan medarbetare enkelt rapportera händelser och incidenter direkt i sin mobil och göra sina daganteckningar direkt på plats ute hos den boende, vilket höjer effektiviteten betydligt.

Användare samt externa personer kan med hjälp av Add informeras direkt via e-post samt sms. Det används idag bland annat som ett hjälpmedel inom vården för att exempelvis skicka kallelser till besök automatiskt från Add.

OBS: Vi hjälper till med struktur för ledningssystem men står inte för exempeltexter som t.ex instruktioner och policies  m.m.

Säkra kvalitetsarbetet inom vård och omsorg

För att kunna följa upp verksamheten och kvalitetssäkra olika processer är rätt it-stöd inom vård och omsorg väldigt viktig. Webbplattformen Add används med fördel som en lösning inom just detta område. Systemet hjälper dig att leva upp till de krav och förväntningar som ställs.

Dagliga backuper

Hög informationssäkerhet gör det till ett optimalt ledningssystem för verksamheter inom Vård & Omsorg. All Information förvaras tryggt genom dagliga backuper. Via checklistor blir det också lätt att hålla koll på att allt som ska utföras blir utfört.

Få automatiska uppföljningar

Med enkel delegeringshantering får du automatiska uppföljningar och påminnelser samt en bra översikt av alla ärenden. Du får även en komplett lösning för att hantera lex Sarah- och lex Maria-ärenden, som du enkelt kan rapportera in och följa upp.

Anpassas lätt efter ert sätt att arbeta

En stor fördel med Add är att användandet lätt går att anpassas alltefter myndighetskraven tillkommer eller förändras. Läs mer om Add vård och omsorg samt om de lösningar och versioner vi har inom området.