Delegeringar

Med vår lösning för delegering av arbetsuppgifter inom vård och omsorg har vi tagit särskild hänsyn till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring delegeringar. (SOFS 1997:14)

Hänsyn tagen till hur dokumentationen ska gå till

I dokumentationen för vår delegeringslösning framgår det (i enlighet med SOFS 1997:14)  vilken arbetsuppgift som delegerats, vem utfärdaren samt mottagaren för delegeringen är, tiden för delegeringsbeslutets giltighet samt datum då beslutet fattades. Vi har även tagit hänsyn till att en delegering som mest får vara giltig i 1 år samt att dokumentationen ska sparas i 3 år efter att en delegering har upphört.

Automatiserade uppdateringar för smidigare underhåll

Med våra automatiska tidsstyrningar samt påminnelsemejl får du reda på i god tid när en delegering håller på att gå ut. Ett e-postmeddelande med en länk till delegeringen i systemet skickas då ut till berörda personer. Inträffar datumet för giltighetsdatumets slut dras delegeringen automatiskt in och ligger som ”ej aktiv delegering” i systemet tills man väljer att antingen avsluta eller uppdatera delegeringen.

Enkelt, smidigt och tydligt!

Enkel delegeringshantering med
automatiska uppföljningar och påminnelser
samt en lättöverskådlig översikt

Hur en delegering går till

Nedan kan ni läsa steg för steg hur en delegering med vår lösning går till, det går såklart att anpassa lösningen vidare efter era specifika behov samt krav.

Utfärdaren väljer  mottagare, typ av delegering, giltighetstid för delegeringen samt kan även skriva in delegeringsbeskrivning, befogenheter, bifoga dokument mm. sedan skickas delegeringen till vald delegeringsmottagare.

Mottagaren av delegeringen informeras via ett e-postmeddelande med information om delegeringen samt en länk till delegeringen i systemet. Därefter kan hen godkänna, skicka tillbaka till utfärdaren för vidare komplettering eller avslå delegeringen.

Ledtexter om att man accepterar delegeringen och att den är personlig och ej får delegeras vidare står med.

Verksamhetschefen för vald verksamhetsområde läses ned automatiskt och får ett e-postmeddelande om att det finns en delegering att godkänna. Verksamhetschefen kan välja att godkänna eller avslå delegeringen.

När en delegering är godkänd läses den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) ned automatiskt för valt verksamhetsområde och informeras via e-postmeddelande om att en delegering har utförts.

 

Delegeringen syns nu även i översikter för ”aktiva delegeringar” samt att den kommer följas upp automatiskt med tidsstyrningar samt påminnelsemejl när det börjar bli dags att förnya delegeringen.

 

Det finns även möjlighet att dra tillbaka en aktiv delegering vid behov, delegeringar som dragits tillbaka eller gått ut kommer sparas i systemet i 3 år innan de kan tas bort helt (enligt rekommendationer gällande dokumentering från SOFS 1997:14)