Medarbetarnas krav: Snyggare ledningssystem

Medarbetarnas krav: Snyggare ledningssystem

Jakten på ökad struktur, tydligare målstyrning och bättre kvalitetssäkring gör att allt fler företag idag investerar i ledningssystem. Enligt Fredrik Sundström, vd för Addsystems, lider dock många av dessa system av ett stort problem: användarvänlighet.

– Medarbetarnas krav och förväntningar på att ha lättarbetade, väldesignade och kraftfulla system ökar hela tiden. Och där ligger många företag efter i nuläget, säger Fredrik Sundström.

Ett nytt sätt att tänka
Att medarbetarna själva ska känna en lust att arbeta i systemet är något som vi på Addsystems tror att många företag missar, men som blir allt viktigare. Dagens medarbetare ställer nämligen allt högre krav på både funktion och design när det gäller interna arbetsverktyg. Ledningssystem är inget undantag.

För företagen innebär detta ett nytt sätt att tänka på ledningssystem. Även om avsikten med dessa system är att skapa enhetliga strukturer och processer inom organisationen så måste de först lyckas tilltala individerna och få dem att vilja använda systemet. I det arbetet ser vi att vi har en viktig roll att fylla.

Snygg design, enkelhet och formbarhet
För vårt (Addsystems) egna ledningssystem, Add, är därför inbjudande design, enkelhet och formbarhet tre av de viktigaste ledorden. Ett av systemets tydligaste kännetecken är dess enkelhet när det gäller att integrera olika informationskällor. Oavsett om det gäller dokumenthantering, redovisning av nyckeltal, avvikelsehantering eller ärendehantering, görs allting tillgängligt genom samma databas och genom samma användargränssnitt.

Håll nere antalet system
Vi på Addsystems märker ett önskemål från organisationer om att ha så få databaser som möjligt, eftersom de skapar så mycket administrativt arbete. Kan man då jobba med bredare system, som kan lösa flera problem, spar du tid och slipper bygga många integrationer. Vi tycker oss se en tydlig trend kring att hålla nere antalet system och lösningar.

Låt systemet växa i takt med din verksamhet
För våra kunder innebär öppenheten i systemet besparingar både i tid och pengar. Dessutom blir det enklare för företagen att lägga till nya funktioner och på så vis låta ledningssystemet växa i takt med företaget.

Eftersom all information samlas på samma plattform, med en enhetlig behörighetsstruktur, kan informationen i systemet därför skräddarsys för varje individ. Istället för att behöva leta upp det som är relevant för just dig, får du detta serverat direkt från startsidan.

– När det kommer till design är det nästan något som vi som leverantör får driva för att få med alla i organisationen. Specialisterna som vill köpa in ett system till företaget bryr sig inte alltid om sådana saker. Men ska systemet bli en succé, som alla ska vilja jobba i, finns tre viktiga faktorer: En tilltalande design, användarvänlighet samt formbarhet, säger Fredrik Sundström.

Läs gärna mer om plattformen Add.

Comments are closed.