Kommune / Kommune

Add webplattform
Add webplattform
FOR VEILEDNING OG STØTTE I DITT DAGLIG ARBEID
PLATTFORMEN ADD
Plattform for styringssystemer og informasjonsstyring
Et verktøy for enkelt å lede, planlegge, kontrollere, analysere og forbedre virksomheten.

For kommunal virksomhet og myndigheter er streng, men samtidig jevn informasjonsstyring, av stor betydning. Legg til plattform ideell for dette, og allsidigheten gjør det mulig å bruke Add til å vokse i svært forskjellige retninger.

Vi har en spesielt sterk posisjon blant kommunale energiselskaper og miljøbedrifter. Blant disse selskapene har kvalitets- og miljøspørsmål en viktig rolle å spille, og det er høye krav til systemløsningene du ønsker å jobbe med.

Västervik Miljö & Energi AB har ved hjelp av Add
god orden og høyere effektivitet i virksomheten.


Rickard Wester, kvalitets- og miljøsjef,
Västervik Miljø & Energi AB

Kommune/myndighet/Ideell forening

Som myndighet er det spesielt høye krav til en streng måte å arbeide på. Legg til muliggjør slikt arbeid, mens det enkelt kan endre hvordan systemet skal brukes over tid.

Energiselskaper

Mange kommunale energi- og miljøselskaper drar nytte av mulighetene for Add som styringssystem og ofte også som et bedriftsintranett. Prosessstyring i kombinasjon med dokumentstyring av styrende informasjon kan være til stor nytte for energiselskaper. Vanlige alternativer er postbehandling og møte ledelse.

Vann selskap