Helse- og sosialtjenester

Legg til Care & Care
Rosa bånd
Rosa bånd
Spille
STYRINGSSYSTEM FOR SYSTEMATISK KVALITETSARBEID

Nettbasert, enkel og sikker

ADD CARE OG OMSORG

Legg til støtter deg i:

- overholde kravene fra Landsstyret for helse og velferd

- effektivisere driften

- opprettholde og oppnå kvalitet

- sjekk, oppfølging og evaluere

- beskytt viktig informasjon

- digitalisere og kvalitetssikre prosesser

- redusere administrativt arbeid

- forenkle forbedringsarbeidet

I helsevesenet er det viktig å sikre kvaliteten på forretningsprosessene og møte de høye kravene som stilles. Gjennom daglige sikkerhetskopier hjelper systemet deg med å beskytte verdifull informasjon og skaper dermed en stor sikkerhet for deg som bruker.

Add er et fleksibelt styringssystem for systematisk kvalitetsarbeid som hjelper deg med å redusere kostnader og overholde lover uten ytterligere administrasjon. Med Legg til plattform som en styringssystem effektiviserer og kvalitetssikrer arbeidsprosesser gjennom tilpassede løsninger.

MERK: Vi har en struktur for styringssystemer, men står ikke for eksempel tekster som instruksjoner og retningslinjer mm.

Hold bedriften informert og oppdatert

Slik det ser ut i dag, føles det viktigere enn noen gang å være i forkant av digital utvikling. Ikke minst innen helse og omsorg.

Å introdusere en felles webplattform kan være en løsning for mange. Den kan brukes som et intranett der du også kan få tilgang til, opprette og dele all viktig informasjon digitalt fra en og samme plattform. Dette forenkler for alle ansatte å kunne rapportere, rette opp og følge opp alle hendelser, noe som gir økt tilgjengelighet og frigjør mer tid til pasientbehandling.

Leger peker på et styringssystem for systematisk kvalitetsarbeid

Bedre kvalitet - bedre omsorg

Nåværende funksjoner med Add Care kan for eksempel være sjekklister for omsorgstiltak, ulike instruksjoner om hvordan man skal handle i bestemte situasjoner og verktøy for saksbehandling, automatisk oppfølging og internt kvalitetsarbeid. Gjennom mobilen kan du enkelt rapportere hendelser og raskt få funksjoner tilgjengelig, noe som dermed letter ledelsen hvis du er i feltet, ikke minst for hjemmehjelpspersonalet.

Få en klar oversikt over alle saker

Basert på data kan du produsere statistikk og rapporter for å gi grunnlag for langsiktig forbedringsarbeid. Det finnes også skjemaer for for eksempel brukertilfredshet, prosjekter og selvkontroller. Det er også mulig å rapportere alvorlige hendelser, for eksempel i henhold til Lex Sarah Og Lex Maria direkte inn i systemet. Gjennom oversikten kan du også få alle sakene dine sammen med muligheten til å sortere og filtrere dem for en bedre oversikt.

For en tryggere og morsommere jobb

Tanken med Add er at det vil legge til rette for arbeidet, men også få arbeidet til å føles morsomt og relevant for de ansatte. Add er også designet for å gjøre det enkelt å begynne å bruke, noe som gjør det morsommere å bruke. De store fordelene med Add, i tillegg til tidsbesparende, klar oversikt og redusert risiko for manglende oppgaver, er at ansatte føler at de faktisk gjør det som forventes av dem, noe som gjør dem enda mer trygge på sin profesjonelle rolle.

Legg til støtter kravene til Landsstyret for helse og velferd

Styringssystem og krav til effektiv intern informasjonsstyring er generelle for alle bransjer. En drivkraft har imidlertid vært regelverket og det generelle rådet som Helse- og velferdstilsynet utviklet på styringssystemer for systematisk kvalitetsarbeid. (SOSFS 2011:9). Legg til støtte på en kostnadseffektiv måte kravene til Landsstyret for helse og velferd.

Det beste med Add er å kunne ha en tilgjengelig kontroll når
ansatte er i felten, for å kunne samle inn materialer og spre kunnskap
i en felles plattform.

 

Elaine Bryntesson, personal- og kvalitetssjef,
Olivia hjemmepleie AB

Løsninger og versjoner vi har i helsevesenet:

Selvsjekker

 • Ansatte
 • Nøkkeladministrasjon
 • Matbokser
 • Delegering HSL
 • Grunnleggende hygiene
 • Brukerundersøkelse

Saksbehandling

 • Hendelsen
 • Alvorlig hendelse
 • Lex Sarah
 • Lex Maria
 • Revisjon observasjon
 • Eksempel

Dokumenthantering

 • Helseprogram
 • Forretningspraksis
 • Skjemaer
 • Håndbok for ansatte

Skjemaet

 • Oppføring skjemaer
 • Dag notat
 • Implementeringsplan
 • Gjennomgang av dokumentasjon

Omsorg

Add brukes i helsevesenet som en komplett styringssystem og ofte også som et intranett. Våre kunder bruker den også til å håndtere bransjespesifikke krav som Lex Sarah Og Lex Maria, da de er tilgjengelige som valgfrie løsninger som kan kalles i Legg til. Hvorfor ikke rapportere alvorlige hendelser ifølge Lex Sarah og Lex Maria direkte på telefonen?

Omsorg

Kvalitetsspørsmål er av avgjørende betydning i omsorgsaktiviteter. Med Add webplattform Det er enkelt å bruke din egen mobil, når du er ute i feltet, logge inn og for eksempel få sjekklister eller instruksjoner, i tilfelle noen ikke åpner døren eller hvis du trenger å håndtere nødssituasjoner. I tillegg er det verktøy for saksbehandling, oppfølging og internt kvalitetsarbeid.