Service / Tjenester

Add webplattform
Add webplattform
FOR VEILEDNING OG STØTTE I DITT DAGLIG ARBEID
PLATTFORMEN ADD
Plattform for styringssystemer og informasjonsstyring
Et verktøy for enkelt å lede, planlegge, kontrollere, analysere og forbedre virksomheten.

I tjeneste- og tjenestesektorene er allsidigheten til en løsning viktig, og at man skal kunne jobbe på en koordinert måte selv om man er geografisk spredt. Add kan fungere som et komplett styringssystem på områder som kvalitet, miljø og arbeidsmiljø tjenester og tjenester.

Hoteller

I hotellsektoren brukes Add som eiendomsportal, noe som betyr mange vidt forskjellige bruksområder. Et eksempel er håndtering av feilmelding med rapportering og fotografering av feil via smarttelefon i en saksflyt.

Også månedlig Henting av nøkkelforhold av ressursforbruk og kostnader for ulike hoteller med kartbasert statistikk er en populær løsning.

Når det gjelder kompilering og presentasjon av kostnader, inspeksjonskostnader, planlagt og ikke-planlagt vedlikehold, samt serviceavtaler er nyttige valgfrie løsninger i Add.

Addsystems har i samarbeid med Visita og Sleepwell utviklet verktøyet RestTool – et verktøy for enkel og effektiv ressursovervåking. Les mer om Hvileverktøy og hvordan verktøyet kan brukes, samt Visitas Pressemelding om hvordan Rest kan hjelpe medlemmene med å holde oversikt og effektivisere energi- og vannforbruket.

RestTool holdbarhet

Transport

Legg til plattform kan fungere som en komplett styringssystem med flere bransjespesifikke funksjoner. Rapportering av hendelser fra Add i en løsning som er integrert med det svenske transportbyrået kan bestilles.

En oppdatert liste kan enkelt administreres fra hjemmesiden.

Handel

Legg kan være svært nyttig i handel på flere måter. Dette kan omfatte: Administrasjon kunder for f.eks. klagehåndtering eller som et bredt styringssystem.

Eiendom / Konstruksjon

Legg til kan brukes som en eiendomsportal, med en rekke funksjoner. Feilrapportering kan gjøres av beboere og deretter håndteres i en saksflyt som involverer grunneiere, vaktmestere og entreprenører.

Finans

Den strenge og fleksible styringen av informasjon i Add er til stor nytte i finanssektoren. Derfor har vi laget en komplett løsning for kundedokumentasjon for å legge til rette for møter mellom kunde og rådgiver, samt hele forvaltningen av kundens informasjon og bekreftelse. Vi ønsker best å leve opp til kravene fra det svenske finanstilsynet.

 

I kombinasjon med kundedokumenter kan vi også tilby en løsning for prospektbehandling frem til slutten og med mulighet for prospekter og kunder som får tilgang til deres plass i kundens løsning i Add.

Rengjøring / rengjøring

Den strenge forvaltningen av informasjon kombinert med vår kontroll og avrundinger direkte på mobiltelefonen, Add gjør godt egnet for denne sektoren.