Kundereferanser

Bringe

 

Vi har tidligere hatt klager / avvik / klager i Excel. Ved å "automatisere" blir ledelsen mer effektiv. Viktige aspekter ved valg av Add var systemets fleksibilitet og Addsystems vilje og evne til å støtte.

 

Nevena Ratkov
QSHE-sjef

Doktorama


Add hjelper oss med å få nyheter i organisasjonen på en rask måte og forenkler vårt arbeid med intern informasjon og permisjonsstyring samt registrering av avvik.

 

Robert Hill
Driftssjef/administrerende direktør

Euromaster


Det beste med Add er at det er veldig enkelt å jobbe med og enkel å bruke. Alle har enkel tilgang til å finne informasjonen som søkes, noe som hjelper virksomheten med tidsbesparelser, effektivitet og gjør det rette. Vi kan også enkelt se om informasjon blir åpnet.

 

Freddy Jensen
Samsvarsbehandling

GBJ Bygg


Det beste med Add er at vi har alle klager på ett sted og svart-hvitt når de ble sendt inn og hvilken flyt saken har blitt behandlet i. Ingenting er glemt. Det er fornuftig slik at alle forstår det uten noe "kurs" i hvordan det fungerer.

 

Tina Flodins
Prosjektleder / byggeingeniør

Gunnebo Festing


Det beste med Add er total effektivitet, en høy grad av forretningsfordel kombinert med relativt lav administrasjoninnsats. En god og lett tilgjengelig systemstøtte for våre forretningssystemer, avviksstyring og generell formidling av informasjon til de ansatte.


Michael Jonsson
Kvalitets- og miljøsjef

Nexans (andre)


God respons på aktiviteter som må løses. Vi har blitt bedre håndtert av vår håndtering av oppgaver.
 

 

Ingela Johansson
Kvalitetssjef

 

Olivias hjemmepleie


Det er mulig å raskt og enkelt gi tilbakemelding og informasjon til alle ansatte i organisasjonen samtidig. Å kunne ha en tilgjengelig kontroll når ansatte er i felten, og samle inn materiale og spre kunnskap i en felles plattform.

 

Elaine Snahr Bryntesson
Personal- og kvalitetsleder

Orrefors


Add gir brukeren et jevnt komplett bilde av selskapet. Det er enkelt for administratorer å dele informasjon på en strukturert måte. Holder organisasjonen oppdatert og informert.

 

Björn Källström
Tekniker for IT-infrastruktur

Rekal

 

Siden vi er spredt over hele Sverige, add blir en felles plattform. Legg løser våre problemer av alt er tilgjengelig og fremfor alt lagret / arkivert på ett sted.

 

Jessica Anderson - Wikipedia
Administrasjon System Manager

 

Västervik Miljø & Energi


Add er et enkelt og brukervennlig verktøy for dokumentbehandling, møtebehandling, prosess- og saksbehandling, etc.m, noe som gjør det enkelt å sette opp og vedlikeholde selv komplekse integrerte styringssystemer. Ved hjelp av Add har vi fått god orden og høyere effektivitet i virksomheten.

 

Rickard Wester
Kvalitets- og miljøsjef