Mål og handlingsprogrammer

Mål og handlingsprogram
Mål og handlingsprogrammer
LEGGE
MÅL OG HANDLINGSPROGRAMMER
SE ENKELT HVILKE AKTIVITETER SOM SKAL UTFØRES FOR Å NÅ DINE MÅL
Bildet er ikke tilgjengelig

Med Add Objectives & Action Programs blir det tydeliggjort til hvilke mål forskjellige tiltak kan knyttes. Hvem som er ansvarlig og når handlingen skal fullføres, vises tydelig i trevisningen.

Definering av mål og handlinger i virksomheten gir grunnlag for kontinuerlig forbedring. Løsningen består av en hieratisk liste over tre maler for overordnede mål, detaljmål og handlinger. Det er en statusvisning for hver del, som vises i en liste.