Styringssystem

En tidsgevinst for mange

Styringssystemer for miljø, kvalitet og arbeidsmiljø gjør at arbeidet kan utføres raskt og dermed bli en tidsgevinst for mange entreprenører, noe som igjen fører til reduserte kostnader over tid. Du kan alltid bestill en gratis demo av systemet eller prøv Legg til gratis i en måned uten at du binder deg til noe.

Mange bedrifter forstår i dag poenget med integrerte styringssystemer. Du får en enklere og klarere oversikt over hvordan du arbeider i bedriften din, noe som bidrar til et mer effektivt arbeid.

De store fordelene med et integrert styringssystem er blant annet at de holder virksomheten sammen. Det felles operativsystemet skal ta hensyn til ønskene og kravene til miljø, kvalitet og arbeidsmiljø. I stedet for å ta hensyn til tre forskjellige systemer, trenger du bare en enkelt som dekker alle forskjellige aspekter. Med Add som styringssystem våre kunder reduserer både kostnader og tid som kreves for å få et ISO-sertifikat som bekreftelse på et kvalitetssikret styringssystem.

Integrert styringssystem

Arbeidsmiljøstyringssystem ISO 45001

Skap et sunnere arbeidsmiljø og en tryggere arbeidsplass ved hjelp av Add Work Environment Management System. Et fleksibelt og komplett verktøy som kan hjelpe med både interne og eksterne miljøkrav. Systemet bidrar til å skape en god struktur hele veien. Ikke bare ved å minimere risiko, men også ved å håndtere og identifisere relevante risikoer og utvikle interne prosedyrer.

Kvalitetsstyringssystem ISO 9001

Et sertifisert kvalitetsstyringssystem sørger for at interne og eksterne krav håndteres på en sikker måte. ISO 9001 er en standard som danner grunnlaget for å bestemme kvalitetsstyring. Med nettplattformen Add kan du sikre at produktene og tjenestene dine er utviklet og produsert i samsvar med etablerte krav. Kvalitetsstyringssystemer øker også kunnskapen om selskapets risiko og alvoret. En annen fordel er at det er mulig å skape gode og klare rutiner å følge i virksomheten med et førsteklasses kvalitetssystem.

Miljøstyringssystem ISO 14001

ISO 14001 er en standard som danner grunnlaget for å etablere miljøledelse. Add Environmental Management System er et komplett verktøy som gir deg all den støtten du trenger for å drive aktivt miljøarbeid. Det passer både den mindre virksomheten som ønsker å komme raskt i gang med miljøarbeid, så vel som den større virksomheten med mer komplekse behov og ønsker. Uansett om målet er et strukturert arbeid mot en ISO 14001-sertifisering eller et ønske om å få orden på miljødokumentasjonen din, passer Add Environmental Management System like bra.

«Add er et enkelt og brukervennlig verktøy for dokumentbehandling, møteadministrasjon, prosess- og saksbehandling .m, noe som gjør det enkelt å sette opp og vedlikeholde selv komplekse integrerte styringssystemer.»

 

Rickard Wester, kvalitets- og miljøsjef
Västervik Miljø & Energi AB

En omfattende løsning på kvalitets- og miljøstyringssystemer

Addsystems integrerte styringssystem tilbyr en komplett løsning. Det holder virksomheten sammen hele veien og kan tilpasses ut fra virksomheten som ønsker å bruke systemet. Systemet tar hensyn til de krav og ønsker som finnes når det gjelder miljø, kvalitet og arbeidsmiljø. I systemet kan du:

  • Administrer bedriftens miljøanomalier fleksibelt
  • Behandle alle dokumenter som kreves for arbeidet ditt
  • Få komplette prosessverktøy for struktur
  • Legg ved dokumenter til ISO-krav med enkle sammenføyningsstrukturer

ISO-sertifisering i Legg til

Integrert styringssystem – alt i ett

En av de største fordelene ved å bruke et veldig godt miljø-, arbeidsmiljø- og kvalitetsstyringssystem er å få alt sammen på ett sted. Det er ellers lett for dokumenter å bli funnet på forskjellige steder på selskapets lokale nettverk, og ingen vet hvem som er ansvarlig for alt. En struktur som alle kan følge minimerer risikoen for at et dokument forsvinner eller noen av prosessene mangler.

 

Det integrerte styringssystemet for miljø, kvalitet og arbeidsmiljø er svært enkelt å bruke og dokumentbehandling er mye verdsatt. Her kan du håndtere dokumenter som gjelder, for eksempel:

  • Instruksjoner
  • Politikk
  • Protokollen
  • Mål og handlingsprogrammer

Viktig med standarder og miljølover

Når det gjelder arbeid i miljøet, er standarder og miljølover svært viktige. For å knytte miljødokumentene til ISO-krav, koblingsstrukturer, men ikke tekstinnhold, er ifølge den nyeste utgaven av ISO 14001 tilgjengelig direkte i systemet. Det er også mulig å bygge opp lovgivende lister som viser lover og andre krav.

 

Alle operasjoner er unike og krever sin egen løsning. Addsystems har derfor opprettet et fleksibelt system som kan utformes og tilpasses basert på virksomheten som ønsker å bruke det. For spesifikke spørsmål og ønsker, er du velkommen til å kontakt oss sammen finner vi den beste løsningen.

Fleksibel avvikshåndtering

Avvikshåndtering er veldig enkelt å ta kontroll over. Registrer et miljøavvik i systemet, arbeid med det på en kontrollert og strukturert måte til det er løst. Alle avvik kan alltid følges opp, så lagres all informasjon allerede og samles inn på ett sted i systemet. Noe som en kvalitets- og miljøsjef i bransjen vil sette pris på.

Versjonskontroll og henvisningsadministrasjon

Med et integrert styringssystem kan du håndtere alle dokumentene du trenger for arbeidet ditt. Gjennom plattformen er det støtte til både å utvikle et miljøaspektregister, men også for å samle inn og presentere miljørapporter. Hvis et dokument endres, er det enkelt å se dokumentversjonen og hvem som har gjort de nyeste endringene. På denne måten er det enkelt å være oppdatert til enhver tid på arbeidsplassen, da berørte ansatte alltid kan få tilgang til dokumentene.