Risikostyring

Legg til risikoanalyse med oversikt

Add Risk management samler din risikostyring på ett sted og øker kunnskapen om virksomhetens risikoer og deres alvor. Det er også et hjelpemiddel i arbeidet med intern sikkerhet og risikostyring.

Med de nye strengere ISO-kravene for styringssystemer, hvor fokuset har økt på risikostyring, er det svært nyttig å ha et konkret og funksjonelt verktøy som bidrar til å prioritere risiko og deretter minner om at tiltak ikke utføres i tide. Å arbeide på en strukturert måte med risikostyring reduserer sårbarheten for risiko og gir bedre muligheter til å håndtere situasjoner som oppstår.

Risiko er verdsatt og klassifisert for enkel oppfølging

Med Legg til risikoanalyse kan funnet risiko i virksomheten identifiseres, verdsettes og klassifiseres. Dens status vedrørende for eksempel ansvar og utbedringstiltak kan deretter overvåkes kontinuerlig.

Revaluering av risiko under arbeid

Under arbeidet kan en revaluering finne sted, og statusen for de ulike risikoene vises alltid tydelig gjennom forskjellige farger. Til slutt kan statistikk over arbeidet produseres om ønskelig.

Risikostyringsmalen inneholder klassifiseringer av risikoen og gir mulighet for en evaluering av alvorlighetsgraden og sannsynligheten for hver risiko. Verdsettelsen aggregeres til en risikoverdi som gir en viss fargeindikasjon i åpningsoversikten. På denne måten oppnås en oversikt over alle risikoer, alvorlighetsgraden og gjeldende status.