Ansattes samtaler

Ansattes samtaler
Ansattes samtaler
Enkat verktøy
LEGG TIL ANSATTE SAMTALER

Det finnes ulike løsninger å velge mellom for ansattes samtaler; avgangssamtaler og utviklingssamtaler. Løsningene består av en mal med flyt for innkalling, tid og sted, spørreskjema, evaluering, oppfølging osv. Det finnes to varianter av samtaleløsninger for ansatte å velge mellom.

Utvikling samtaler

I vår løsning for utviklingssamtalen velger du hvilken ansatt som skal bruke, samt tidspunkt, dato og sted for samtalen og en samtaleleder. En innkalling sendes til den ansatte som kan skrive inn i et tekstfelt hva han ønsker å ta opp under samtalen. Under samtalen kan den ansatte fylle ut svar på ulike spørsmål om for eksempel det fysiske arbeidsmiljøet, tilfredshet med andre kolleger og ledere, eventuelle hjelpeoppgaver som den ansatte kan ha og detaljer om disse, etc. Det er også en individuell kompetanseplan hvor du kan legge til aktiviteter for å nå sine egne mål.

Avreise samtale

Det finnes en mal med en avgangssamtaleflyt når en ansettelse avsluttes. Velg ansatt, dato, klokkeslett og sted for samtalen, og årsak til avreise. Skjemaet sendes til den ansatte som kan svare på spørsmål om tidligere arbeidstid, det som har blitt oppfattet som positivt/negativt, eventuelle forbedringer som kan gjøres, tilfredshet med kolleger, etc. En rullegardinliste med Ja/nei-alternativ som er gyldig hvis du vil ha et servicesertifikat, er også inkludert. Skjemaet sendes deretter til hr-lederen som kan lese gjennom svarene på spørsmålene og fylle ut hvis servicekontrakten er fullført.

Ansattes samtaler med to ulike løsninger

Vi har to løsninger på medarbeidersamtaler der lederen starter med å fylle ut svar på spørsmål om seg selv som leder og om den ansatte som samtalen gjelder for. Skjemaet sendes deretter til den valgte ansatte, som igjen kan fylle ut svar på spørsmål om selskapet, arbeidssituasjonen og om seg selv som ansatt og om sin leder. Skjemaet sendes nå til oppfølging der den ansatte og lederen kan se hverandres svar i skjemaet og følge opp samtalen ved å lage en individuell utviklingsplan og en avtale om hvordan man følger opp utviklingsplanen.