Fraværsstyring / Permisjon

Med Add Absence Management kan du sikre at virksomheten alltid fungerer optimalt da den gir deg en god oversikt over de ansattes permisjon.

Fraværshåndtering inneholder søknadsskjema med felt for type permisjon, dato og kommentar. Skjemaet sendes deretter til godkjenningsleder. Leder kan enten godkjenne eller avslå søknaden og sende en kommentar til den ansatte.

Tøm liste for oversikt

I oversiktslisten kan du se hvilke ansatte som er innvilget permisjon, permisjonstypen og mellom hvilke datoer. Dette gjør at du enklere kan planlegge planlegging og sørge for at nøkkelpersoner ikke er tilgjengelige samtidig.

Godkjenningsflyt for direkte tilbakemelding

Tilbakemelding på en permisjonssøknad gis ved å trykke på en knapp. Den ansatte vil da motta en e-post med informasjon og eventuelle kommentarer om hvorfor søknaden er innvilget eller ikke kunne innvilges.