Delegasjoner

Med vår løsning for delegering av oppgaver innen helse og omsorg har vi tatt spesielt hensyn til Socialstyrelsens regelverk og generelle råd om delegering. (SOFS 1997: 14)

Tatt i betraktning hvordan dokumentasjonen skal

Dokumentasjonen for vår delegeringsløsning viser (i samsvar med SOFS 1997:14) oppgaven delegert, hvem utstederen og mottakeren av delegeringen er, tidspunktet for delegeringsbeslutningen og datoen da beslutningen ble tatt. Vi har også tatt hensyn til at en delegering kan være gyldig i maksimalt 1 år, og at dokumentasjonen skal oppbevares i 3 år etter at en delegasjon er avsluttet.

Automatiserte oppdateringer for jevnere vedlikehold

Med våre automatiske tidskontroller og påminnelses-e-poster, finner du ut i god tid på forhånd når en delegering er i ferd med å utløpe. En e-post med en kobling til delegeringen i systemet sendes deretter ut til de berørte personene. Hvis datoen for ikrafttredelsesdatoen oppstår, trekkes overføringen automatisk tilbake og angis som "ikke-aktiv delegering" i systemet til systemet er valgt til å enten avslutte eller oppdatere delegeringen.

Enkelt, glatt og tydelig!

Enkel delegeringsadministrasjon med
automatisk oppfølging og påminnelser
samt en lett å forstå oversikt

Slik utføres en delegering

Nedenfor kan du lese trinnvis hvordan en delegering med vår løsning er gjort, det er selvfølgelig mulig å tilpasse løsningen videre til dine spesifikke behov og krav.

Utstederen velger mottakeren, typen delegering, varigheten av delegeringen og kan også angi delegeringsbeskrivelsen, krefter, legge ved dokumenter osv.

Mottakeren av delegeringen blir informert via en e-post med informasjon om delegeringen og en kobling til delegeringen i systemet. De kan deretter godkjenne, sende tilbake til utstederen for videre fullføring eller avvise delegeringen.

Tekster som du godtar delegasjonen og at den er personlig og ikke må delegeres ytterligere, er inkludert.

Operasjonslederen for det valgte forretningsområdet leses automatisk ned og mottar en e-post som varsler deg om at det er en delegering å godkjenne. Operasjonslederen kan velge å godkjenne eller avvise delegeringen.

Når en delegasjon godkjennes, blir den medisinsk ansvarlige sykepleieren (MAS) automatisk lest opp for det valgte aktivitetsområdet og informert via e-post om at en delegasjon er utført.

 

Overføring er nå også synlig i oversikter for "aktive deleger" og at den vil bli fulgt opp automatisk med tidskontroller og påminnelses-e-postmeldinger når det er på tide å fornye overføring.

 

Det er også mulig å trekke tilbake en aktiv delegering om nødvendig, delegering som er trukket tilbake eller utløpt vil bli lagret i systemet i 3 år før de kan fjernes helt (som anbefalt av SOFS 1997:14)