Lex Maria

Du kan enkelt rapportere og følge opp alle lex Maria-saker direkte i mobilen.

Add gir en komplett løsning for håndtering av lex Maria og Lex Sarah. Rapporter alvorlige hendelser, direkte i systemet, som er utformet i samsvar med kravene i Helse- og velferdsforskriftens krav om styringssystemer for systematisk kvalitetsarbeid. (SOSFS 2011:9). Du får også en klar oversikt over gruppering, filtrering og sortering av alle opprettede saker.

Få tilgang til riktig informasjon uansett hvor du er

Ved å gi deg tilgang til den informasjonen du trenger, direkte i datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen, effektiviserer det daglige arbeidet ditt daglige arbeid betydelig. Legg til krever ingen tidligere datakunnskap, så det er veldig enkelt å komme i gang. Les mer om Add webplattform, eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan Add kan brukes.