Varsling

Nyhetsledelse
Nyhetsledelse
LEGG TIL FLYSING
ANMELD FEILEN ANONYMT

For å gjøre det enkelt for ansatte eller eksterne personer å rapportere enhver form for mishandling internt, er det nå en fleksibel mulighet i Add.

 

I en komplett løsning er det mulig å anonymt rapportere feil oppførsel fra Add eller fra hvilket som helst sted. Skjemaet brukeren fyller ut består av en beskrivende tekst, kategorisering av saken og et fritekstfelt for beskrivelse.

 

Saken behandles deretter internt i flere trinn med streng fullmakt, samt automatisk purring og fjerning av eldre saker.

Saken sendes automatisk til utpekte personer

Saken som opprettes blir automatisk videresendt til den eller de du har oppnevnt i din organisasjon. Den som lager rapporten kan alltid se hvem som skal kunne lese og håndtere saken.

Mottakere blir påminnet om å håndtere den mottatte saken innen en viss tid og definere videre handling. Skjemaer er tilgjengelige for disse trinnene og det er mulig å bestemme i et kontrollpanel hvilke felt og kategorier som skal brukes.

Lev opp til eksterne krav med løsningen

For å oppfylle lovkrav er det innstillinger for å slette saker etter en viss tid og for å bestemme tidspunkt for når saken skulle ha startet.

Vi har levert en varslingsløsning siden 2018 for våre kunder og oppdaterer den med nye funksjoner etter hvert som kravene endres.