Bli partner

Partnersamarbete1

Tack vare att vi gjort plattformen Add så flexibel går det att skapa tillämpningar inom många områden.

Därför har vi tillsammans med partners tagit fram kompletta lösningar för nyckeltalsinsamling inom miljöområdet, kundanalyser inom finansmarknaden, medarbetarundersökningar mm.

Kontakta oss om du behöver en kraftfull plattform som grund för någon spännande affärsidé, så har vi gärna ett förutsättningslöst möte om hur vi kan samarbeta.