Tillvalsfunktioner

Utöver vårt stora utbud av färdiga eller kundanpassade lösningar erbjuder vi flera värdefulla funktioner, för att underlätta arbetet i Plattformen Add. De kan avropas när så önskas av kunden och erbjuds till en installationsavgift och en mindre löpande månadsavgift.

Integration - Active directory

Automatisk synkronisering av användare från kundens Active Directory (AD) till Add. Nya användare skapas, befintliga uppdateras samtidigt som deaktiverade eller borttagna användare arkiveras i Add. Lösningen möjliggörs genom att några filer installeras på server inom kundens nätverk. Vår lösning finns en variant för MS Azure och en för de kunder som har ett sk on-prem AD.

SSO - Single sign on

Automatisk inloggning för användare på företagets nätverk.

Funktionen bygger på en teknik med god säkerhet och där användaridentiteten (men ej lösenord) läses av på det egna nätverket. Lösningen kombineras alltid med AD-import av användare  och fungerar utmärkt för kunder med AD via MS Azure.

Integrationsservice

Add integrationsservice är en tjänst som kan användas för tidstyrd import från t.ex affärssystem eller PA-system men även för export till t ex MS Power BI.

Det finns flera varianter av vår integrationsservice för olika behov och den mest använda är baserad på JSON och stöder på ett enkelt sätt såväl import som export.

Flerspråksstöd

Add stödjer komplett språkhantering av systemtexter, kundernas mallar och har ett strikt regelverk för hur översättning av dokumenttexter ska göras. Vi följer UTF-8 och kan hantera även språk som ryska, arabiska och kinesiska i plattformen.  Systemtexter finns i dagsläget på 13 språk.

Integration - Automatiserad filexport

Valfria informationsobjekt i Add kan exporteras till en extern katalogstruktur. Filerna kan sparas som MS Office-filer eller som pdf-filer och kan inkludera metadata. Lösningen motsvarar ett e-arkiv och katalogerna kan läggas inom kundens nätverk eller på annan plats.