Tre tips: Så implementerar du ditt ledningssystem

Tre tips: Så implementerar du ditt ledningssystem

Fredrik Sundström, vd på Addsystems, hjälper oss att reda ut vilka de största fallgroparna är vid implementering av ledningssystem, och hur du undviker dem.

1. Gör det så enkelt som möjligt redan från början
Inför implementeringen är det bra att göra en handlingsplan för hur aktiviteter ska ske, kommuniceras och följas upp. När du har arbetat med systemet ett tag kan dina prioriteringar förändras. Därför kan det vara bra att börja där behov och efterfrågan finns först, och lägga till funktioner och lösningar i efterhand.

2. Utbilda, involvera och informera medarbetarna
Engagera gärna medarbetarna i ett tidigt stadie och få dem till att känna ett mervärde av att arbeta i systemet. Annars är risken stor att systemet ligger vilandes och du tappar i effektivitet och snabbhet. Gör man dessutom ledningssystemet snyggt, tydligt och vägledande, kan det bli ett naturligt och attraktivt hjälpmedel som man gärna använder som medarbetare. Genom att arbeta med ett webbaserat ledningssystem blir det dessutom väldigt lättillgängligt för alla medarbetare via datorer, smartphones och surfplattor.

3. Samla så mycket som möjligt i samma plattform
Inga system kan hantera alla delar i en verksamhet, men du har mycket att vinna på att försöka hålla nere antalet system och därmed antalet databaser och olika inloggningar. Du slipper också lägga arbete på att få olika program att kommunicera med varandra. Se därför till att välja ett ledningssystem som kan anpassas och utvecklas efter vad verksamheten redan gör – och inte tvärtom.

Lycka till!

Läs gärna mer om Add Ledningssystem.


Comments are closed.För mer info: