Unik lösning med miljö och hållbarhet i fokus

Unik lösning med miljö och hållbarhet i fokus

Många verksamheter har förstått vitsen med integrerade ledningssystem. Med en enkel och tydlig överblick som visar hur man arbetar i verksamheten kan arbetet effektiviseras. Addsystems tillhandahåller ett miljöledningssystem, Add, som ska stödja ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Add miljöledningssystem innehåller bland annat dokumentstyrning, process­hantering och avvikelsehantering som en komplett lösning för alla typer av organisationer. Där kan man även samla in miljönyckeltal för att ge organisationer det stöd som behövs för att bedriva ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Systemet passar både den mindre verksamheten som snabbt vill komma igång med miljö­arbetet, så väl som den större verksamheten med mer komplexa behov och önskemål.

Följer upp vatten-, energi- och resursförbrukningen
Via lösningen RestTool som Addsystems tagit fram, i samarbete med branschorganisationen Visita, definierar verksamheter vad de vill mäta. Därefter skapas månatliga rapporterings­formulär. När informationen sammanställs skapas miljönyckeltal som bland annat kan visa en verksamhets vatten-, energi- och resursförbrukning med tydliga diagram och för jämförelse med andra.

– En hotellverksamhet kan exempelvis se hur mycket energi som går åt per gästnatt och därmed få möjlighet att följa upp energiförbrukningen och byta ut till effektivare och bättre alternativ, säger Fredrik Sundström, grundare av Addsystems.

Unik webbtjänst
Förbättringsarbetet grundar sig inte bara på nyckeltal och siffror. Verksamheter får även instruktioner i form av text på hur man kan arbeta för att bli bättre – en kombination som gör denna webbtjänst unik.

Med nyckeltalen och instruktionerna kan verksamheter påbörja ett förbättringsarbete med miljömål i fokus – för att minska resurs­förbrukning och hitta nya arbetssätt.

– En kund med 30 kontor runtom i landet började jämföra energiförbrukning. När energi­förbrukningen mättes per kvadratmeter hade en enhet en väldigt stor förbrukning i jämförelse med de andra. När de en kväll drog huvudströmbrytaren för kontoret släcktes även omkringliggande kontor i fastigheten. De hade under flera år betalat elen för kringliggande kontor. Ibland kan bara enkla nyckeltal och jämförelser vara till stor hjälp, avslutar Fredrik Sundström.

 

Comments are closed.